Η Σχολή του Σικάγο και η Νεωτερικότητα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Η Σχολή του Σικάγο και η Νεωτερικότητα

ΓΚΟΥΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

Το παρόν κείμενο εξετάζει τη θεμελίωση και ανάπτυξη της κοινωνιολογικής έρευνας του αστικού φαινομένου από τους ερευνητές της Σχολής του Σικάγο και αναδεικνύει τη συμβολή των κοινωνιολόγων του Σικάγο στην καταγραφή και κατανόηση της νεωτερικότητας.
Η Σχολή του Σικάγο αναφέρεται στην κοινωνιολογική έρευνα που αναδείχθηκε στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα με κεντρικό αντικείμενο τη σύγχρονη πόλη. Η συμβολή της Σχολής του Σικάγο στην καταγραφή και κατανόηση της εμπειρίας της νεωτερικότητας συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία: α) στην επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου θεωρητικού μοντέλου, τη λεγόμενη «ανθρώπινη οικολογία», για το αστικό φαινόμενο, β) στον εμπειρικό προσανατολισμό της κοινωνιολογικής έρευνας και την λεπτομερή τεκμηρίωση των πολλαπλών «κοινωνικών κόσμων» που συνθέτουν το αστικό τοπίο, γ) στην ιδιαίτερη έμφαση στην «κοινωνική αποδιοργάνωση», δηλαδή στα φαινόμενα παραβατικότητας και περιθωριοποίησης που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη πόλη και δ) στην πρόταση ότι η σύγχρονη βιομηχανική και εμπορική πόλη διαμορφώνει ένα νέο τύπο ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο αδιάκοπος μετασχηματισμός του αστικού τοπίου καθώς νέες χρήσεις του χώρου εισβάλουν και εκτοπίζουν τις προηγούμενες, η ανταγωνιστική συμβίωση διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων, η κυριαρχία της οικονομίας του χρήματος που ισοπεδώνει και αποπροσωποποιεί τις κοινωνικές σχέσεις, τα φαινόμενα περιθωριοποίησης και παραβατικότητας, αλλά και η αίσθηση ανεξαρτησίας και απελευθέρωσης του ατόμου από τους περιορισμούς της παραδοσιακής κοινότητας-όλ’ αυτά είναι συστατικά στοιχεία της νεωτερικής εμπειρίας, τα οποία αναδεικνύονται στο έργο των κοινωνιολόγων της Σχολής του Σικάγο. Η έννοια της νεωτερικότητας αναφέρεται τόσο στην ανθρώπινη παραγωγή του αντικειμενικού, υλικού περιβάλλοντος, όσο και σ’ ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό σύστημα που διαμορφώνει την ανθρώπινη φύση με νέους τρόπους και ανοίγει νέες δυνατότητες δράσης. Από αυτή την οπτική, η ολοκληρωμένη πρόταση της Σχολής του Σικάγο για τον αστισμό-ως υλικό περιβάλλον και ως πολιτισμικό σύστημα-συνιστά μια θεωρία για τη νεωτερικότητα.

Hypertext

αστισμός, νεωτερικότητα, ανθρώπινη οικολογία, εθνογραφία, κοινωνική αποδιοργάνωση, ορισμός της κατάστασης, περιθωριακός άνθρωπος, σχολή του σικάγο, chicago school, definition of the situation, ethnography, human ecology, marginal man, social disorganization, robert e. park, nels anderson, ernest w. burgess, william isaac thomas, louis wirth


Αγγλική γλώσσα

2008
2013-12-13T11:21:58Z
2009-03-05T10:23:15Z


Για το τμήμα αυτό του Ε.Δ.Υ. απαιτούνται τρεις ημέρες προσεκτικής μελέτης. Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. καλό θα ήταν να μελετάται παράλληλα με το Ε.Δ.Υ «H Σχολή του Σικάγο και Ευρωπαϊκή Πόλη» (Λίλα Λεοντίδου). (30 Σελίδες)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.