δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Ο Ά. Γκίντενς και η Νεωτερικότητα

ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

Το κείμενο αυτό αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση σχετικά με τις αναλύσεις του Άντονυ Γκίντενς για την νεωτερικότητα. Συνοψίζει δηλαδή μια σειρά από θέματα που είναι κυρίαρχα στις αναλύσεις του όπως η διάκριση μεταξύ παραδοσιακών και νεωτερικών κοινωνιών, η ιδιαίτερη σημασία της νεωτερικότητας ως αναστοχαστικού εγχειρήματος, η διαλεκτική ρίσκου και εμπιστοσύνης που χαρακτηρίζει τις νεωτερικές κοινωνίες, η μεταβολή των όρων συγκρότησης των ατομικών ταυτοτήτων και των διαφόρων εκφάνσεων της οικεικότητας, των νέων μορφών αποσύνδεσης και επανασύνδεσης του χώρου και του χρόνου κ.α. Συνοψίζοντας τα παραπάνω επιχειρήματα υποστηρίζουμε ότι για τον Γκίντενς η νεωτερικότητα α) τείνει προς μια ριζοσπαστικοποίηση και μεταβολής της χωρίς όμως να μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε για μια μετα-νεωτερική κοινωνία β) ενέχει καταστατικό το ρίσκο και την διακινδύνευση με τα οποία θα πρέπει να μάθουμε εφεξής να ζούμε και γ) απελευθερώνει μια σειρά από κοινωνικές δυνάμεις και τεχνολογικές δυνατότητες πρωτοφανείς στην ανθρώπινη ιστορία οι οποίες προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες για το μέλλον αλλά και πρωτόγνωρους κινδύνους για το ανθρώπινο είδος.
Σκοπός του κειμένου είναι να παρουσιάσει τις βασικές απόψεις και τις θεωρητικές προσεγγίσεις του Άντονυ Γκίντενς για την νεωτερικότητα και την ουσία της νεωτερικής εμπειρίας. Όταν τελειώσετε τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου θα πρέπει να είσαστε σε θέση να γνωρίζετε: το γενικό επιχείρημα του Γκίντενς για τη φύση των νεωτερικών κοινωνιών, το θέμα της αναστοχαστικότητας ως κομβικό ζήτημα της νεωτερικότητας, το θέμα της αποσύνδεσης χώρου και χρόνου και της επανασύνδεσης τους υπό νέους όρους, τη συζήτηση γύρω από τις ιστορικές μεταβάσεις παράδοση – νεωτερικότητα – ριζοσπαστική νεωτερικότητα, την προβληματική γύρω από τον κίνδυνο, τη διακυνδύνευση, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη ως συστατικό της νεωτερικής εμπειρίας, το θέμα των νέων μορφών ταυτότητας του εαυτού και των νέων μορφών οικειότητας στις νεωτερικές κοινωνίες.

Hypertext

παράδοση – νεωτερικότητα – μετανεωτερικότητα, ρίσκο, κίνδυνος, ασφάλεια και εμπιστοσύνη, ταυτότητα του εαυτού στη νεωτερικότητα, αναδιάταξη του χώρου και χρόνου, αναστοχαστικότητα - αναστοχαστικό εγχείρημα, αυτοπραγμάτωση, παγκοσμιοποίηση, τζαγγερνώτ, θεμελιωτισμός, structuration, tradition-modernity-postmodernity, risk, danger, security and trust, self-identity in modernity, reorganization of time and space, reflexivity, self-realization,globalization, juggernaut, foundationalism


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-05T10:29:27Z
2013-12-13T11:21:59Z


(28 Σελίδες)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.