δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σωματιδιακή φυσική

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)

ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Οι παρούσες βιντεοδιαλέξεις, εμβαθύνουν και προσφέρουν με εύληπτο τρόπο το σύνολο σχεδόν των θεμάτων που καλύπτονται από το έντυπο υλικό. Τέτοια θέματα είναι η θεωρίες βαθμίδας, η σχετικιστική κβαντομηχανική, η κβαντική θεωρία πεδίου, η θεωρία διαταραχών, το πρότυπο των παρτονίων, η κβαντική ηλεκτροδυναμική, η διαδικασία της επανακανονικοποίησης, η κβαντική χρωμοδυναμική, ο μηχανισμός αυθόρμητης παραβίασης της συμμετρίας και το Καθιερωμένο πρότυπο των ηλεκτρασθενών αλληλεπιδράσεων. Οι βιντεοδιαλέξεις συνδέονται άμεσα με το έντυπο υλικό.Μετά την μελέτη των βιντεοδιαλέξεων ο φοιτητής, θα αποκτήσει ικανό υπόβαθρο και θα εξοικειωθεί με τις κλασικές θεωρίες βαθμίδας, την σχετικιστική κβαντομηχανική και κυρίως με το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο της Σωματιδιακής Φυσικής, την κβαντική θεωρία πεδίου, θα είναι σε θέση ολοκληρώνει υπολογισμούς πλατών σκέδασης με την χρήση διαγραμμάτων feynman και θα είναι σε θέση να κατανοεί στην διαδικασία της επανακανονικοποίησης, θα μπορεί να κατανοεί την δομή των ισχυρών αλληλεπιδράσεων στα πλαίσια της κβαντικής χρωμοδυναμικής και του πρότυπου των παρτονίων, θα είναι σε θέση να εμβαθύνει στην κατανόηση των ηλεκτρασθενών αλληλεπιδράσεων, στο πλαίσιο του μηχανισμού higgs και του καθιερωμένου προτύπου, θα είναι σε θέση να περιγράφει τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονής φυσικής των στοιχειωδών σωματιδίων και τις αναζητήσεις στα μελλοντικά πειράματα.
Οι παρούσες βιντεοδιαλέξεις αποτελούν μια συνεκτική και ολοκληρωμένη παρουσίαση της Σωματιδιακής Φυσικής για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ξεκινώντας από τις κλασικές θεωρίες πεδίου με συμμετρίες βαθμίδας και συνεχίζοντας με την σχετικιστική κβαντομηχανική, εισάγεται το βασικό θεωρητικό πλαίσιο, η κβαντική θεωρία πεδίου. Στην συνέχεια παρουσιάζονται μια σειρά από εφαρμογές της θεωρίας πεδίου στα πλαίσια της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής και θεμελιώνεται η έννοια και ο μηχανισμός της επανακανονκοποίησης. Με την ανάλυση των ανελαστικών σκεδάσεων εισάγεται το πρότυπο των παρτονίων, και στην συνέχεια η κβαντική χρωμοδυναμική. Η ανάλυση της αυθόρμητης παραβίασης των συμμετριών οδηγεί στην λεπτομερή διατύπωση του Καθιερωμένου Προτύπου των ηλεκτρασθενών αλληλεπιδράσεων. Τέλος αναδεικνύονται τα σημαντικότερα θέματα των μελλοντικών αναζητήσεων και κυρίως η αναζήτηση της Υπερσυμμετρίας στα πλαίσια του πειράματος Large Hadron Collider του CERN.

Webcast

στοιχειώδη σωμάτια, λεπτόνια, αδρόνια, μεσόνια, ισοτοπικό σπίν, παραδοξότητα, βαρυονικός αριθμός, λεπτονικοί αριθμοί, ομοτιμία, συμμετρίες, νόμοι διατήρησης, σχετικιστική κβαντική μηχανική, θεωρίες βαθμίδας, ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις, κβαντική θεωρία πεδίου, θεωρία διαταραχών, πίνακας σκέδασης, άλγεβρα dirac, διαγράμματα feynman, κβαντική ηλεκτροδυναμική, επανακανονικοποίηση, πρότυπο των κουάρκ, ανελαστικές σκεδάσεις, πρότυπο των παρτονίων, αβελιανές και μη-αβελιανές συμμετρίες, ισχυρές αλληλεπιδράσεις, χρώμα των κουάρκ, κβαντική χρωμοδυναμική, ασθενείς αλληλεπιδράσεις, αυθόρμητη παραβίαση συμμετρίας, μηχανισμός higgs, καθιερωμένο πρότυπο των ηλεκτρασθενών αλληλεπιδράσεων, υπερσυμμετρία, μεγάλη ενοποίηση, elementary particles, leptons, hadrons, mesons, spin, isotopic spin, strangeness, baryonic number, leptonic numbers, parity, symmetries, conservation laws, relativistic quantum mechanics, gauge theories, electromagnetic interactions, quantum field theory, perturbation theory, scattering matrix, dirac algebra, feynman graphs, quantum electrodynamics, renormalization, quark model, deep inelastic scattering, parton model, abelian and non-abelian symmetries, strong interactions, quark color, quantum chromodynamics, weak interactions, spontaneous symmetry breaking, higgs mechanism, standard model of electroweak interactions, supersymmetry, grand unification

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T11:49:23Z
2009-03-06T06:52:56Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στις βιντεοδιαλέξεις μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 20 εβδομάδες συστηματικής μελέτης (προτείνονται τουλάχιστον 4 Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις). Κάθε μία από τις 15 διαλέξεις απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 4 ώρες μελέτης μη συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου χρόνου για συστηματική μελέτη παράλληλα του έντυπου υλικού. ((16 Διαλέξεις) 18 Ώρες + 33 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.