δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης

Γεωργούτσος, Δημήτρης

Βασιλείου, Δημήτριος
Αρσένος, Παναγιώτης
Κοσμίδου, Κυριακή

Στο συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. ο φοιτητής μπορεί να αποκομίσει μία πλήρη εικόνα για τα θέματα που απασχολούν τη τραπεζική διοίκηση όπως παροχή πιστώσεων, η διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων, η απόφαση για τη κεφαλαιουχική διάρθρωση και οι αποφάσεις για την επέκταση του πιστωτικού Ιδρύματος. Το συγκεκριμένο Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό είναι χρήσιμο για τους εκπαιδευόμενους σε θέματα Τραπεζικής Διοίκησης.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό θα βοηθήσει τον φοιτητή να εμβαθύνει στην Τραπεζική Διοίκηση. Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού αυτού υλικού αποτελεί μία καλή επανάληψη, η οποία πιθανότατα θα λύσει στον εκπαιδευόμενο σημαντικές απορίες.

Webcast

Κεφαλαιακή επάρκεια
Διαχείριση ρευστότητας
Ασυμμετρία πληροφόρησης
Economies of scale
Liquidity management
Capital adequacy
Asymmetry of information
Διαχείριση ενεργητικού παθητικού
Mergers and acquisitions
Κεντρική τράπεζα
Συγχωνεύσεις και εξαγορές
Central bank

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T12:00:29Z
2009-03-06T07:41:55Z


Για την μελέτη του παρόντος Ε.Δ.Υ. δεν προτείνεται συγκεκριμένος χρόνος, διότι αυτός ποικίλει ανάλογα με το υπόβαθρο του φοιτητή. Εάν ο φοιτητής έχει οικονομικές γνώσεις, τότε μία φορά παρακολούθησης πιθανόν είναι αρκετή, με εμβάθυνση στα σημεία στα οποία παρουσιάζει κενά. (18 Ώρες + 34 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.