δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Μέσα Τραπεζικής Εργασίας

Ηπειρώτης, Νικόλαος

Αλεξάκης, Χρήστος
Ηπειρώτης, Νικόλαος
Βασιλείου, Δημήτριος

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό θα βοηθήσει τον φοιτητή να εμβαθύνει στην Γενική Λογιστική και να αποκτήσει γνώση των λογιστικών διαδικασιών.Ο φοιτητής θα πρέπει να το μελετήσει με προσοχή, ώστε να καλύψει το κενό γνώσης, το οποίο τυχόν υπάρχει, εάν αυτός δεν προέρχεται από Οικονομική Σχολή ή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε θέματα Γενικής Λογιστικής. Ακόμη όμως και να προέρχεται από τις ανωτέρω σχολές, η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού αυτού υλικού αποτελεί μία καλή επανάληψη, η οποία πιθανότατα θα λύσει στον εκπαιδευόμενο σημαντικές απορίες.
Στο συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. ο φοιτητής μπορεί να αποκομίσει μία πλήρη εικόνα για την Γενική Λογιστική, για τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί και γενικότερα για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και για τις πολύτιμες πληροφορίες, τις οποίες μπορεί να αποκομίσει ένας τρίτος ενδιαφερόμενος για την οικονομική μονάδα, στην οποία αναφέρονται. Το συγκεκριμένο Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό είναι χρήσιμο για τους εκπαιδευόμενους σε ειδικά θέματα λογιστικής, όπως είναι η Τραπεζική Λογιστική και οι οποίοι δεν προέρχονται από οικονομικές σχολές.

Webcast

General hellenic accountancy plan
Accounting errors,
Accounting period,
Βασικές λογιστικές αρχές
Trial balance,
Aπογραφή
Iσοζύγιο
Income statement
Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Inventory taking,
Ισολογισμός
Λογιστικά σφάλματα
Λογιστική χρήση
Aποτελέσματα χρήσης


Ελληνική γλώσσα

2013-12-13T12:16:04Z
2008
2009-03-06T08:12:09Z


Για την μελέτη του παρόντος Ε.Δ.Υ. δεν προτείνεται συγκεκριμένος χρόνος, διότι αυτός ποικίλει ανάλογα με το υπόβαθρο του φοιτητή στην Γενική Λογιστική. Εάν ο εκπαιδευόμενος δεν προέρχεται από οικονομική σχολή και δεν έχει καμία γνώση Γενικής Λογιστικής, τότε θα πρέπει να παρακολουθήσει το παρόν υλικό προσεκτικά αρκετές φορές. Εάν ο φοιτητής έχει οικονομικές γνώσεις, τότε μία φορά παρακολούθησης πιθανόν είναι αρκετή, με εμβάθυνση στα σημεία στα οποία παρουσιάζει κενά. (30 Ώρες + 10 Λεπτά)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.