Η Συμπεριφορά των «Κατεργάρηδων» και των «Ιπποτών» κατά τις μεταρρυθμίσεις του Βρετανικού Συστήματος Ιατρικής Φροντίδας - Το Διοικητικό Σχήμα Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων στην Ελλάδα βάσει του Ν. 3199/2003

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Η Συμπεριφορά των «Κατεργάρηδων» και των «Ιπποτών» κατά τις μεταρρυθμίσεις του Βρετανικού Συστήματος Ιατρικής Φροντίδας - Το Διοικητικό Σχήμα Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων στην Ελλάδα βάσει του Ν. 3199/2003

ΝΤΑΛΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΕΟ 24 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΕΟ 24 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
ΛΑΔΗ, ΣΤΕΛΛΑ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΕΟ 24 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΕΛΛΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Η Συμπεριφορά των «Κατεργάρηδων» και των «Ιπποτών» κατά τις μεταρρυθμίσεις του Βρετανικού Συστήματος Ιατρικής Φροντίδας: Η μελέτη βασίζεται στη θεωρία του Julian Le Grand για τη συμπεριφορά των «ιπποτών» και των «κατεργάρηδων» στη δημόσια πολιτική. Με βάση τις θεμελιώδεις παραδοχές της θεωρίας της ιεραρχίας και του ατομικισμού, εξετάζεται η συμπεριφορά των οικογενειακών γιατρών στη Μεγάλη Βρετανία κατά τη διάρκεια τριών σταδίων μεταρρυθμίσεων στο σύστημα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής φροντίδας, οι οποίες βασίζονται στο νέο δημόσιο μάνατζμεντ και κυρίως στη δημιουργία οιονεί αγοράς. - Το Διοικητικό Σχήμα Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων στην Ελλάδα βάσει του Ν. 3199/2003: Η μελέτη εξετάζει το διοικητικό σχήμα που καθιερώνει ο Ν. 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Ελλάδα. Οι φοιτητές, μελετώντας το νόμο, καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερις ομάδες ερωτήσεων. Στις τρεις πρώτες ομάδες μελετούν τη Διοικητική Οργάνωση για την προστασία και διαχείριση των υδάτων σε Κεντρικό και Περιφερειακό Επίπεδο, την Ιεραρχική Σχέση μεταξύ των δύο επιπέδων και το είδος της αποκέντρωσης που επιχειρείται. Στην τέταρτη ομάδα ερωτήσεων οι φοιτητές διαπιστώνουν το πλήθος των νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων που δίνονται προς τη Δημόσια Διοίκηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και καταλήγουν σε συμπεράσματα για την ευρεία κανονιστική αρμοδιότητα που αυτή διαθέτει κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις δίνονται στο τρίτο μέρος της μελέτης.
Η Συμπεριφορά των «Κατεργάρηδων» και των «Ιπποτών» κατά τις μεταρρυθμίσεις του Βρετανικού Συστήματος Ιατρικής Φροντίδας: Η μελέτη περίπτωσης που έχετε στα χέρια σας έχει ως στόχο να σας προσφέρει ένα παράδειγμα της συμπεριφοράς των δρώντων στη δημόσια πολιτική μέσα σε ένα περιβάλλον που περνά από τις παραδοσιακές μεθόδους κινήτρων σε μεθόδους Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ. Λέξεις κλειδιά για την ανάλυσή μας είναι οι έννοιες των «ιπποτών» και των «κατεργάρηδων» που εμπνεύστηκε ο Julian Le Grand και αναλύονται στο βιβλίο του «Κίνητρα, Δράσεις και Δημόσια Πολιτική: «Ιππότες» και «Κατεργάρηδες», «Πιόνια» και «Βασίλισσες», Εκδόσεις Παπαζήση (2007). - Το Διοικητικό Σχήμα Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων στην Ελλάδα βάσει του Ν. 3199/2003: Η μελέτη περίπτωσης που έχετε στα χέρια σας σκοπό έχει να εξοικειωθείτε, μέσα από ένα πρακτικό και ρεαλιστικό παράδειγμα, με τις βασικές έννοιες της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης που μελετήσατε στα κεφάλαια 2 και 3 του τόμου Β΄ «Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση». Ο Ν. 3199/2003 σας προσφέρει μια καλή ευκαιρία να διαπιστώσετε πώς δομείται ένα διοικητικό σχήμα για την υλοποίηση μιας δημόσιας πολιτικής (πολιτική για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Ελλάδα), το οποίο μάλιστα, σύμφωνα με τις προθέσεις του νομοθέτη, έχει ως στόχο «την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και η ενίσχυση των περιφερειακών δομών». Θα πραγματοποιήσετε τη μελέτη του νόμου απαντώντας σε τέσσερις ομάδες ερωτήσεων. Στις τρεις πρώτες ομάδες θα μελετήσετε τη Διοικητική Οργάνωση για την προστασία και διαχείριση των υδάτων σε Κεντρικό και Περιφερειακό Επίπεδο, την ιεραρχική σχέση μεταξύ των δύο επιπέδων και το είδος της αποκέντρωσης που επιχειρείται. Στην τέταρτη ομάδα ερωτήσεων θα διαπιστώσετε το πλήθος των νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων που δίνονται προς τη Δημόσια Διοίκηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων ώστε να καταλήξετε σε συμπεράσματα για την κανονιστική αρμοδιότητα που αυτή διαθέτει κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Για κάθε ερώτηση, προτείνονται τα άρθρα του νόμου τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε για να απαντήσετε σωστά. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις δίνονται στο τρίτο μέρος της μελέτης.

Hypertext

Η Συμπεριφορά των «Κατεργάρηδων» και των «Ιπποτών» κατά τις μεταρρυθμίσεις του Βρετανικού Συστήματος Ιατρικής Φροντίδας: δημόσια πολιτική, public policy, ιεραρχική προσέγγιση, hierarchical approach, θεωρία του ατομικισμού, individualist approach, εργαλεία πολιτικής, policy instruments, κίνητρα, incentives, ιδιωτικό συμφέρον , private interest, ορθολογισμός, rationalism, αλτρουισμός, altrouism, νέο δημόσιο μάνατζμεντ, new public management, οιονεί αγορές, quasi markets, σύστημα ιατρικής φροντίδας, health care system, οικογενειακοί γιατροί, general practitioners (GPs), ιππότες, knights, κατεργάρηδες, knaves - Το Διοικητικό Σχήμα Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων στην Ελλάδα βάσει του Ν. 3199/2003: Δημόσια Διοίκηση, Public Administration, Αποκέντρωση, Decentralization, Περιφέρεια, Region, Διοικητική ιεραρχία, Administrative Hierarchy, Διακριτική ευχέρεια, discretion, Υπουργική Απόφαση, Ministerial Decision, Προεδρικό Διάταγμα, Presidential Decree, Αποφασιστική, γνωμοδοτική, εκτελεστική αρμοδιότητα, decisive, consultative, executive competence, διαδικασία παράβασης, infringement process, προστασία και διαχείριση των υδάτων, water protection and management


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-06T09:26:54Z
2013-12-13T13:32:31Z


Η Συμπεριφορά των «Κατεργάρηδων» και των «Ιπποτών» κατά τις μεταρρυθμίσεις του Βρετανικού Συστήματος Ιατρικής Φροντίδας: Σας συνιστούμε να ασχοληθείτε με την παρούσα μελέτη περίπτωσης στη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς αφού έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου 4 του τόμου Α΄ «Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική». Πριν ξεκινήσετε τη μελέτη σας, θα σας συνιστούσαμε να ξανακοιτάξετε τις ενότητες 2.3. «Θεωρία της Ιεραρχίας», 2.4. «Θεωρία του Ατομικισμού», 3.6. «Εργαλεία Πολιτικής» και 4.2.1. «Αγορές». Ο προβλεπόμενος χρόνος ολόκληρης της μελέτης υπολογίζεται στα 50 λεπτά.- Το Διοικητικό Σχήμα Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων στην Ελλάδα βάσει του Ν. 3199/2003: Προτείνουμε να επιχειρήσετε τη μελέτη του νόμου και την απάντηση των ερωτήσεων, αφού έχετε ολοκληρώσει την μελέτη των κεφαλαίων 2 και 3 του τόμου «Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση». Η ολοκλήρωση της μελέτης υπολογίζεται ότι διαρκεί περίπου 80 λεπτά. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε αυτό το χρόνο, θα μπορούσατε να απαντήσετε σταδιακά κάθε ομάδα ερωτήσεων (Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄). Η μελέτη κάθε ομάδας ερωτήσεων υπολογίζεται ότι διαρκεί 20 περίπου λεπτά. (60 Σελίδες)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.