Η εφαρμογή της περιφερειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Χώρες Συνοχής (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία) και χώρες Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης (Ουγγαρία, Πολωνία): αποτελεσματικότητα και αδυναμίες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εφαρμογή της περιφερειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Χώρες Συνοχής (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία) και χώρες Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης (Ουγγαρία, Πολωνία): αποτελεσματικότητα και αδυναμίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΕΛΛΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Στόχος του ΕΔΥ “Η εφαρμογή της περιφερειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Χώρες Συνοχής (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία) και χώρες Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης (Ουγγαρία, Πολωνία)” είναι ο φοιτητής να εμπεδώσει τις γνώσεις που έχει αποκομίσει από τη μελέτη του τόμου Γ (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης) του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού ή/και να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ως προς την εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών, από την μελέτη του υπό έκδοση νέου τόμου Α “Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική” των Λαδή Στέλλα και Νταλάκου Βασιλική.
Ο κύριος σκοπός του ΕΔΥ είναι η συνολική παρουσίαση έρευνας πεδίου σχετικά με τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας μάθησης και προσαρμογής στους τομείς της Ευρωπαϊκής περιφερειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής, σε χώρες συνοχής (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία) και χώρες Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης (Ουγγαρία, Πολωνία). Παρουσιάζονται τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής των πολιτικών αυτών, ενώ επισημαίνονται οι περιορισμοί λόγω της έλλειψης στοιχείων. Αναλύονται πέντε Μελέτες Περίπτωσης όπου διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα και οι αδυναμίες της διαδικασίας εφαρμογής της περιφερειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πρώτον στην Ελλάδα, κατά δεύτερον στην Ιρλανδία, κατά τρίτον στην Πορτογαλία, κατά τέταρτον στην Ουγγαρία και τέλος στην Πολωνία.

Hypertext

διακυβέρνηση στην ΕΕ, πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ, Ευρωπαϊκή δημόσια πολιτική, εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών, περιφερειακή πολιτική στις χώρες Συνοχής και Κ-Α Ευρώπης, περιβαλλοντική πολιτική στις χώρες Συνοχής και Κ-Α Ευρώπης, governance in the EU, multi-level governance in the EU, European public policy, European public policy implementation, structural policy in Cohesion and CEE countries, environmental policy in cohesion and CEE countries


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-06T09:52:00Z
2013-12-13T13:32:32Z


Για το σύνολο της μελέτης του σχετικού διδακτικού υλικού, που στηρίχθηκε το ΕΔΥ, ο ενδεικτικός χρόνος μελέτης είναι 340 λεπτά. αναλυτικά οι χρόνοι μελέτης κάθε κεφαλαίου είναι: κεφαλαιο 1. 90΄, κεφαλαιο 2. 90΄, κεφαλαιο 3. 80΄, κεφαλαιο 4. 40΄, κεφαλαιο 5. 40΄. (23 Σελίδες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.