δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Καρλ Μαρξ και η Νεωτερικότητα

ΡΩΜΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

Η παρουσίαση της κριτικής που ο Μαρξ άσκησε στη σύγχρονη κοινωνία, η παρουσίαση του εγχειρήματός του να υλοποιήσει μέσω μιας «υλιστικής θεωρίας της ιστορίας» την καταστατική νεωτερική αρχή της ελευθερίας. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη αυτού του κειμένου ο φοιτητής θα γνωρίσει: Με ποιες αρχές και προοπτικές συνδέεται η έννοια της Νεωτερικότητας. Ποιες αντιρρήσεις εξέφρασε ο Μαρξ αναφορικά με την πραγματοποίηση αυτών των αρχών στο επίπεδο της πραγματικής κοινωνικής ζωής. Γιατί η Νεωτερικότητα είναι στο Μαρξ μια ατελής και αμφίσημη κατηγορία. Γιατί ο Μαρξ διαβάζει και εξηγεί τους διάφορους κοινωνικούς σχηματισμούς σε όρους της οικονομικής τους διάρθρωσης. Ποια είναι τα κεντρικά γνωρίσματα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Σε τι συνίσταται η αλλοτρίωση που το παραγωγικό υποκείμενο υφίσταται στον καπιταλισμό και υπό ποια έννοια η αλλοτρίωση αυτή διαποτίζει την ολότητα των κοινωνικών σχέσεων. Τι ακριβώς είναι ο φετιχισμός του εμπορεύματος και γιατί ο Μαρξ θεωρεί ότι υπό τις καπιταλιστικές συνθήκες παραγωγής ο κόσμος των προϊόντων της κοινωνικής δραστηριότητας αρχίζει και υποκαθιστά τις διαπροσωπικές σχέσεις. Γιατί η νεωτερική κοινωνία είναι αλλοτριωμένη κατά τον Μαρξ και στο επίπεδο της πολιτικής της οργάνωσης. Με ποια έννοια ο Μαρξ αντιλαμβάνεται τη Νεωτερικότητα ως μια νέα «εκ-μάγευση» του κόσμου. Ποια τα κεντρικά γνωρίσματα που ο Μαρξ αποδίδει στον κομμουνιστικό τρόπο παραγωγής και γιατί θεωρεί τη μετάβαση σ’ αυτόν αναπόφευκτη.
Η εργασία αυτή επιχειρεί να εκθέσει την κριτική που η κοινωνική σκέψη του Μαρξ ασκεί στη Νεωτερικότητα. Επειδή στηρίζεται σε μια υλιστική «επιστήμη» της ιστορίας η οποία κατανοεί και εξηγεί τη ζωή, τους θεσμούς και το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας κοινωνίας από τον τρόπο παραγωγής της, η κριτική του εστιάζεται στις δομικές επιδράσεις και τις δυσμενείς συνέπειες της λειτουργίας του καπιταλισμού και της εξάπλωσης της εμπορευματικής αγοράς (αλλοτρίωση του εργάτη, εμπορευματοποίηση των κοινωνικών σχέσεων, υπερεκμετάλλευση της εργατικής δραστηριότητας), χωρίς όμως ν’ αποκλείει την εμφάνιση δυσμενών επιπτώσεων σε άλλα –πέραν της οικονομικής σφαίρας– επίπεδα της κοινωνικής ζωής (πολιτική/ιδεολογική αλλοτρίωση). Η εργασία δείχνει ακόμα ότι η Μαρξική κριτική της καπιταλιστικής πολιτικής οικονομίας συνοδεύτηκε με μια προβληματική γύρω από τη δυνατότητα υλοποίησης της θεμελιακής νεωτερικής αρχής της ελευθερίας, ενώ, τέλος, συζητά τα προβλήματα που ενέχει αυτή η προοπτική της ιστορικής ολοκλήρωσης της Νεωτερικότητας και ειδικότερα τα ζητήματα που προκύπτουν από την πίστη του Μαρξ ότι η κοινωνία της ελευθερίας (κομμουνισμός) αποτελεί αναγκαίο προϊόν της δυναμικής ανάπτυξης του καπιταλισμού και των εγγενών του αντιφάσεων.

Hypertext

νεωτερικότητα, καπιταλισμός, κεφαλαιοποίηση, ιστορικός υλισμός, αλλοτρίωση, φετιχισμός, πραγμοποίηση, αστικό κράτος, ιδεολογία, κομμουνισμός, modernity, capitalism, capitalization, historical materialism, alienation, fetishism, reification, bourgeois state, ideology, communism


Ελληνική γλώσσα

2013-12-13T11:21:57Z
2008
2009-03-10T07:48:08Z


Για το τμήμα αυτό του Ε.Δ.Υ. απαιτείται μία τουλάχιστον εβδομάδα καθημερινής προσεκτικής μελέτης, δυο κατά μέσο όρο μέρες για κάθε μια από τις υποενότητές του. (39 Σελίδες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.