δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Έργο και Οικονομική Ανάλυση

Ξένος, Μιχάλης
Βασιλειάδης, Β.

Ξένος, Μιχάλης
Σκόδρας, Αθανάσιος
Σταυρινούδης, Δημήτρης

Μετά τη μελέτη του συγκεκριμένου ΕΔΥ, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: , αναλύσει τα κύρια χαρακτηριστικά ενός έργου , ορίσει τους εμπλεκόμενους σε ένα έργο , κατονομάσει τις κύριες παραμέτρους εναλλαγής των φάσεων ενός έργου , εξηγήσει τις κύριες δομές οργανισμών που διαχειρίζονται έργα , εφαρμόσει την τεχνική της περιόδου αποπληρωμής , εκτιμήσει την καθαρή παρούσα αξία της οικονομικής ροής ενός έργου , υπολογίσει την απόδοση μίας επένδυσης , εφαρμόσει μικτές ποσοτικές μεθόδους οικονομικής διαχείρισης έργου , εφαρμόσει την τεχνική του Δένδρου Αποφάσεων για να εκτιμήσει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις

Text

Οικονομική
Έργο
Διαχείριση


2011-12-20T07:41:05Z
2013-12-13T09:02:53Z

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.