10-02-2011: Χρονοπρογραμματιμός έργων πληροφορικής με χρήση του εργαλείου openproj

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

10-02-2011: Χρονοπρογραμματιμός έργων πληροφορικής με χρήση του εργαλείου openproj

ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΠΑΝΟΣ

Recording, oral
Recording, acoustical


Ελληνική γλώσσα

2012-02-13T12:56:21Z
2013-12-13T09:39:23Z

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.