ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ALAN ROGERS, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ PETER JARVIS, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ Δ. ΒΕΡΓΙΔΗ, Α.ΚΟΚΚΟ, Μ. ΤΟΔΟΥΛΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ALAN ROGERS, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ PETER JARVIS, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ Δ. ΒΕΡΓΙΔΗ, Α.ΚΟΚΚΟ, Μ. ΤΟΔΟΥΛΟΥ

JARVIS, PETER
ΒΕΡΓΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΕΜΗ-ΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΝΑ
ΚΟΚΚΟΣ, ΑΛΕΞΗΣ
ROGERS, ALAN

ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΟΚΚΟΣ, ΑΛΕΞΗΣ

Video

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

2013-12-16T08:39:47Z
2013-04-19T08:03:51Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.