Supplementing the coursebook with authentic, cross-curricular material focusing on the oracy skillsin a class of young learners [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSupplementing the coursebook with authentic, cross-curricular material focusing on the oracy skillsin a class of young learners [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β.ΝΤΙΝΑ

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εστιάζεται στη δημιουργία ενόςσυμπληρωματικού πλαισίου αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τη διδασκαλία τωνπροφορικών δεξιοτήτων στην 6η τάξη των -ημόσιων -ημοτικών Σχολείων. Ηασυμφωνία ανάμεσα στο αναθεωρημένο ενοποιημένο Ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμασπουδών (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 1375/18-10-2001) και στο παλιό βιβλίο,καθώς επίσης και η αδυναμία του τελευταίου να ανταποκριθεί τις αξιώσεις τουαναλυτικού προγράμματος σπουδών, μερικές από τις οποίες είναι η καλλιέργεια τηςαντίληψης του μαθητή σχετικά με τον πολιτιστικό και γλωσσικό πλουραλισμό, ηπροώθηση των κοινωνικών ικανοτήτων των μαθητών μέσα από δραστηριότητες πουαπαιτούν συνεργασία σε ζευγάρια ή ομάδες και η επιδίωξη της αυτονομίας του μαθητή,καθιστούν αναγκαία τη συμπλήρωση του βιβλίου με αυθεντικό διαθεματικό υλικό. Έτσι,μετά την περιγραφή του διαθεματικού αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τηδιδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στα -ημόσια -ημοτικά Σχολεία της Ελλάδας και τηνανασκόπηση των θεωριών που αφορούν τη διδασκαλία των προφορικών δεξιοτήτων, ηπαρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάζει μία σειρά από κριτήρια και ένα γενικό πλαίσιογια τη δημιουργία συμπληρωματικού υλικού, εστιάζοντας στην ανάπτυξη τωνπροφορικών δεξιοτήτων. Στο τέλος, η εκπαιδευτικός διδάσκει πειραματικά δύοαυθεντικά διαθεματικά μαθήματα, τα οποία αφορούν την πρόσληψη και την παραγωγήπροφορικού λόγου. Η έκβαση των δύο αυτών μαθημάτων, όπως αυτή περιγράφεται μέσααπό τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθητών καθώς επίσης και τηναυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικού, παρέχει το υπόβαθρο για μελλοντικό σχεδιασμό καιεφαρμογή συμπληρωματικού υλικού.

Διπλωματική εργασία


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12-16T10:10:21Z
2008-08-27


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.