Στοιχεία Γραφημάτων: Συνδεσιμότητα και Κύκλοι Hamilton (Φωτόπουλος-Webcast-ΠΛΗ21)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτοιχεία Γραφημάτων: Συνδεσιμότητα και Κύκλοι Hamilton (Φωτόπουλος-Webcast-ΠΛΗ21)

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η δομή δεδομένων του σωρού. Γίνεται αναφορά στις εντολές διαχείρισης αυτού PUSH και POP, καθώς και στην έννοια του καταχωρητή σωρού (stack pointer). Μέσα από παραδείγματα στον εξομοιωτή, γίνεται αφομοίωση αυτών των βασικών εννοιών καθώς και επίδειξη των διαφόρων χρήσεων του σωρού.
Μετά το πέρας της ενότητας αυτής ο φοιτητής: Θα έχει καταλάβει τις εντολές χειρισμού του σωρού. Θα ξέρει πως μεταβάλλεται ο SP μετά από τις εντολές PUSH, POP και CALL. Θα γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις και πως χρησιμοποιείται ο σωρός.

Καταχωρητής σωρού, κλήση συναρτήσεων, εντολές διαχείρισης σωρού, πέρασμα παραμέτρων
Stack, stack pointer, push, pop, call, parameter passing

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008-12-15T11:09:28Z
2013-12-16T09:06:53Z


Η συγκεκριμένη διάλεξη απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 3-4 ώρες μελέτης συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου για την μελέτη του έντυπου υλικού*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.