Οπτικοποιημένα παραδείγματα σε ψευδοκώδικα (ΠΛΗ10,Β3)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Οπτικοποιημένα παραδείγματα σε ψευδοκώδικα (ΠΛΗ10,Β3)

ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ, ΕΡΓΙΝΑ
ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί η παρουσίαση: Το υλικό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά, παράλληλα με τη μελέτη του αλγορίθμου στο 7ο κεφάλαιο του 2ου τόμου της ΠΛΗ10 και αφού ο φοιτητής θα έχει ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα όπως προβλέπεται από τη ΘΕ μέχρι αυτό το σημείο.

Presentation

αντιμετάθεση τιμών
Πύργοι του Ανόι
αναδρομή
Βασίλισσες στις γωνίες
πολλαπλασιασμός πινάκων
αλγόριθμος


Ελληνική γλώσσα

2008-12-15T10:33:36Z
2013-12-13T09:46:23Z
2004-10-26
2004-06-14


3 ώρες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.