δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ασκήσεις Συνδυαστικής (ΠΛΗ20, Δ4)

ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΟΥΣΤΟΥΚΟΥ
ΧΑΡΤΩΝΑΣ

Συγγραφή ασκήσεων με υποδείξεις λύσεων και πλήρεις λύσεις, με ιεραρχική οργάνωσή τους με βάση το επίπεδο δυσκολίας. Ένταξη του πακέτου ασκήσεων στο ενιαίο interactive περιβάλλον μάθησης. Διασύνδεση του πακέτου ασκήσεων με τη θεωρία, με κατάλληλους συνδέσμους ή απλά tooltips. Στις ασκήσεις θα συμπεριλαμβάνονται και ασκήσεις/παραδείγματα με χρήση λογισμικού, με κατάλληλα επεξηγηματικά screenshots.

Text


Ελληνική γλώσσα

2008-12-15T10:23:39Z
2013-12-13T09:44:38Z
2004-09-24
2004-06-10


2 μήνες από 2 ώρες την ημέρα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.