Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών (2014-2015)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών (2014-2015)

ΓΙΑΝΝΙΑΣ, ΨΕΙΡΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθησιακό Αντικείμενο - Learning Object

Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών


Ελληνική γλώσσα

2009-02-18
2014-09-22T09:21:23Z

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.