δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στον Ελληνικό εσωτερικό τουρισμό
The economic crisis and its impact on Greek domestic tourism

ΒΟΥΤΣΚΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόζονται από το 2010 στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχουν επιδράσει σημαντικά τόσο στα εισοδήματα των Ελλήνων εργαζομένων και επαγγελματιών, όσο και στην καταναλωτική και κατ’ επέκταση τουριστική τους συμπεριφορά. Η παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση που έχουν τα προγράμματα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, στην τουριστική συμπεριφορά των ημεδαπών τουριστών. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι επιπτώσεις που έχει η οικονομική κρίση η οποία πλήττει την Ελλάδα στην δυνατότητα και στις προτιμήσεις των Ελλήνων να πραγματοποιήσουν ταξίδια/διακοπές εντός των ορίων της χώρας. Η έρευνα απευθύνθηκε σε μισθωτούς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε επιχειρηματίες/ελεύθερους επαγγελματίες, σε συνταξιούχους και ανέργους σε όλη την Επικράτεια.
The fiscal adjustment measures implemented since 2010 in Greece, in cooperation with the European Union, the European Central Bank and the International Monetary Fund, have a significant impact both on the incomes of Greek workers and professionals, and the consumer and thus tourism their behavior. This paper examines the effect of the programs implemented in Greece in recent years, the tourism behavior of domestic tourists. The survey aims to investigate the effects of the economic crisis affecting Greece in the ability and preferences of the Greeks to make travel / vacation within the country's boundaries. The survey sent to employees in the broader public and private sectors, entrepreneurs / self-employed, pensioners and unemployed throughout the Territory.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Οικονομική κρίση
Εσωτερικός τουρισμός


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-09-25
2016-10-06T07:18:58Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

46
2
205
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.