Η επίδραση των χώρων αναψυχής στην επισκεψιμότητα των πολιτιστικών οργανισμών: Μια μελέτη των μεγάλων πολιτιστικών οργανισμών της Ελλάδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

The impact of cultural organizations' recreational areas on the number of visitors in the main areas: A study on the most famous greek cultural organizations
Η επίδραση των χώρων αναψυχής στην επισκεψιμότητα των πολιτιστικών οργανισμών: Μια μελέτη των μεγάλων πολιτιστικών οργανισμών της Ελλάδας

ΜΠΑΤΣΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μάσχα, Εύχαρις, Δρ.
Γκαντζιάς, Γεώργιος, Καθηγητής
Πούλιος, Ιωάννης, Δρ.

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η σχέση των χώρων αναψυχής που βρίσκονται εντός των πολιτιστικών οργανισμών με την επισκεψιμότητα των τελευταίων. Συγκεκριμένα, μελετάται η επίδραση που μπορεί να ασκούν τέτοιου είδους χώροι στην αύξηση ή μη της επισκεψιμότητας στον κύριο χώρο του πολιτιστικού οργανισμού –τον χώρο όπου πραγματοποιούνται τα πολιτιστικά projects, οι εκθέσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα- εξετάζοντας το ενδεχόμενο οι επισκέπτες των χώρων αναψυχής ενός πολιτιστικού οργανισμού να περιορίζουν την επίσκεψή τους αποκλειστικά σε αυτούς. Επίσης, εξετάζεται ποιοί παράγοντες εντός του πολιτιστικού οργανισμού θα μπορούσαν να παρακινήσουν το κοινό να επισκεφθεί και το χώρο του καφέ-εστιατορίου, αλλά και το αντίστροφο, ποιοί, δηλαδή παράγοντες εντός του καφέ-εστιατορίου θα παρακινούσαν τους πελάτες του να πραγματοποιήσουν επίσκεψη και στους κύριους πολιτιστικούς χώρους του οργανισμού. Η εργασία ως εκ τούτου επικεντρώνεται σε μερικούς από τους αντιπροσωπευτικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς, εντός των οποίων λειτουργούν εστιατόρια και καφέ. Πραγματοποιείται μια συγκριτική μελέτη μεταξύ τεσσάρων πολιτιστικών οργανισμών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι επιμέρους παράγοντες στη στρατηγική που έχει υιοθετήσει ο καθένας για τους χώρους αναψυχής του. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί που επελέγησαν είναι το Μουσείο Ακρόπολης, Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το Μουσείο Μπενάκη, καθώς και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Η επιλογή πραγματοποιήθηκε βάσει του ότι πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές των διεθνών πολιτιστικών οργανισμών.
The purpose of this master thesis is to investigate the relationship between recreation areas offered by cultural organizations and the number of visitors in the main areas. Specifically, we examine the impact of the presence of recreation areas in the number of the visitors in exhibitions, projects, performances and educational programs, without excluding the possibility that (some of) the aforementioned visitors did not attend the main area of the cultural organization at all. Additionally, we examine which precise characteristics of a cultural organization could motivate the visitors to also spend time in the organizations’ café/restaurant and the opposite, i.e. the characteristics of the café/restaurant area that could attract its customers to visit. For our purposes, we focus on four of the biggest cultural organizations in Greece, within which are located cafés/restaurants that meet the high standards of international cultural organizations, namely the Acropolis Museum, the Benaki Museum, the Onassis Cultural Centre in Athens and the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki. A comparative study takes place between these cultural organizations in order to pinpoint and evaluate the particular strategies followed by each one of these organisations with respect to its recreation area.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

παράγοντες παρακίνησης
cafe-restaurant
visitors
edutainment
καφέ-εστιατόριο
επισκέπτες
cultural organization
πολιτιστικός οργανισμός
motivational factors


Ελληνική γλώσσα

2016-10-06T10:39:55Z
2016-10
2016-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
8
109
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.