Η αφήγηση τής Βαπτίσεως στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (κεφ. γ΄, 13-17) και η εικονογραφική εξέλιξη τού θέματος στη βυζαντινή τέχνη.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

The narration of the Baptism of Christ according to Matthew's Gospel and the pictorial evolution of the episode in Byzantine Art.
Η αφήγηση τής Βαπτίσεως στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (κεφ. γ΄, 13-17) και η εικονογραφική εξέλιξη τού θέματος στη βυζαντινή τέχνη.

ΓΙΑΒΑΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ

Τερέζης, Χρήστος
Αρτέμη, Ειρήνη

Η ανά χείρας εργασία, έχοντας αφετηρία το ύδωρ, πραγματεύεται την Βάπτιση τού Χριστού, όπως την αφηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Το ιστορικό γεγονός τής Βαπτίσεως σηματοδοτεί την έναρξη τής δημόσιας δράσης τού Ιησού, με πορεία προς το Πάθος, και την φανέρωση τής Αγίας Τριάδος. Επιχειρείται να ερμηνευθεί το δόγμα τής Τριαδικότητας τού Ενός Θεού, ο ρόλος που διαδραμάτισε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στην μετέπειτα ζωή τής Εκκλησίας και για ποιο λόγο το ύδωρ νοηματοδοτείται εκ νέου μετά την Βάπτιση τού Χριστού, αλλά και το βάπτισμα τού κάθε πιστού ξεχωριστά. Η βυζαντινή τέχνη, από τις κατακόμβες ακόμα, απεικόνισε την σκηνή τής Βαπτίσεως, η οποία σταδιακά εμπλουτίσθηκε, όταν από σπουδαίους καλλιτέχνες εξελίχθηκε η τέχνη τού ψηφιδωτού, της τοιχογραφίας και των εικονογραφημένων χειρογράφων. Μία τέχνη που δεν δίστασε να απεικονίσει την γυμνότητα τού Θεανθρώπου, δηλώνοντας και μέσα από την ζωγραφική την διττή φύση τού Χριστού.
The present work, having as starting point the water, treats with the Baptism of Christ, as told by the Evangelist Matthew. The historical fact of Baptism marks the beginning of the public action of Jesus, and Ηis self-direction to the Passion, and the revelation of the Holy Trinity. It’s an attempt for the reader to understand the doctrine of the Trinity, the role played by John the Baptist in the subsequent life of the Church and the reason that the water gets a new meaning, after the Baptism of Christ, and the baptism of each Christian after Him, via the charity of the Holy Spirit. The byzantine art, starting from the catacombs, portrayed the scene of the Baptism, which gradually enriched, when great artists developed the art of mosaics, frescos and illuminated manuscripts. It’s an art which doesn’t hesitate to depict the Jesus’s nudity, declaring, through the painting, the two natures of Christ.
Πίνακες 0, Διαγράμματα 0, Εικόνες 21, Φωτογραφίες 0, Χάρτες 0,

Διπλωματική Εργασία / Thesis

βυζαντινή τέχνη
νερό
γυμνότητα
Αγία Τριάδα
δόγμα
ύδωρ
Βάπτιση
Ιωάννης Πρόδρομος
Ιορδάνης
Ματθαίος
Βάπτισμα
Ηρώδης


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-10-19T08:00:03Z
2016-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
80
63
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.