REPRESENTATIONS OF GENTER IN TEXTBOOKS OF RELIGION CLASS IN SENIOR HIGH-SCHOOL

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

ΕΜΦΥΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
REPRESENTATIONS OF GENTER IN TEXTBOOKS OF RELIGION CLASS IN SENIOR HIGH-SCHOOL

ΧΑΣΑΠΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΩ

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Δρ.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΠΡΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Δρ.

Περιέχει πίνακες και εικόνες
Apart from imparting knowledge, education is considered to be the most effective means of getting across certain attitudes and values. Through training children assimilate certain behaviors as well as skills and habits of the social construction to which they belong. As a means of social control, education is also able to duplicate gender stereotypes and perspectives which are based on male dominance. The study of its gender nature has actually designated this inequality through time as well as the disadvantageous status of women within education. School textbooks are also very powerful tools of socialization because certain political and ideological choices or stances of our society are intrinsically impressed in their texts and images. Through these means, as well as thanks to the broader social environment, children gradually develop their personal and social identity. School textbooks and manuals regarding the subject of religion are by no means any different regarding their impact. The aim of this study is to outline the way by which gender stereotypes are duplicated in school textbooks concerning the subject of religion in senior high schools in Greece. The questions to which answers are to be given concern sexism, whether it exists and to which degree in these textbooks, the position of women in religion, how gender stereotypes are duplicated in religious images and content, and the difference between Christianity and various other doctrines regarding the female gender. In this dissertation, the main focus was placed on the social aspect because this is where gender roles are mainly developed from. The importance of the social and cultural factor in the development of our gender identity was significantly emphasized, one of which is the Church, while the matter of equality in the Christian religion and feminist theology is dealt with in a separate chapter. The study was based on the following textbooks of Lyceum: First Grade’s “The Orthodox Faith and Worship”, Second Grade’s “Christianity and Religions” and Third Grade’s “Matters of Christian Morals”.
Η εκπαίδευση πέρα από τη μετάδοση γνώσεων θεωρείται το πιο αποτελεσματικό μέσο για τη μετάδοση πεποιθήσεων και αξιών. Τα παιδιά μέσα από τις διαδικασίες της αγωγής αφομοιώνουν αντιλήψεις και συμπεριφορές, και αποκτούν τις δεξιότητες και τις συνήθειες του κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκουν. Ως μέσο κοινωνικού ελέγχου η εκπαίδευση μπορεί να αναπαράγει τα έμφυλα στερεότυπα και τις αντιλήψεις που βασίζονται στην ανδρική κυριαρχία. Η έρευνα του έμφυλου χαρακτήρα της έχει αναδείξει τη διαχρονική ανισότητα και τη μειονεκτική θέση των γυναικών στην εκπαίδευση. Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν ισχυρά εργαλεία κοινωνικοποίησης, γιατί μέσα από τα κείμενα και τις εικόνες τους αποτυπώνονται πολιτικές και ιδεολογικές επιλογές, στάσεις και αξίες της κοινωνίας που τα παράγει. Έτσι μέσα από αυτά και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τα παιδιά διαμορφώνουν σταδιακά την ατομική και κοινωνική τους ταυτότητα Τα εγχειρίδια των Θρησκευτικών δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα εγχειρίδια στο ζήτημα αυτό. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αναδείξει πώς αναπαράγονται τα έμφυλα στερεότυπα μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια των Θρησκευτικών του Λυκείου. Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα δώσει απαντήσεις είναι, αν υπάρχει σεξισμός και σε ποιο βαθμό στα συγκεκριμένα εγχειρίδια, ποιος ο ρόλος των γυναικών στη θρησκεία, πώς αναπαράγονται τα έμφυλα στερεότυπα μέσα από τις εικόνες και τα κείμενα των εγχειριδίων, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Χριστιανισμό και τις άλλες θρησκείες στο ζήτημα των γυναικών. Στην εργασία αρχικά δόθηκε έμφαση στο κοινωνικό φύλο γιατί οι έμφυλοι ρόλοι διαμορφώνονται στο μεγαλύτερο βαθμό από αυτό. Τονίστηκε ο ρόλος του κοινωνικού –πολιτισμικού παράγοντα στη διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου, ένας από τους οποίους είναι και η Εκκλησία και προσεγγίστηκε σε ξεχωριστό κεφάλαιο η ισότητα στο χριστιανισμό και η φεμινιστική θεολογία. Τα εγχειρίδια πάνω στα οποία έγινε η έρευνα είναι : Α΄Λυκείου «Ορθόδοξη πίστη και Λατρεία», Β΄Λυκείου «Χριστιανισμός και Θρησκεύματα», Γ΄Λυκείου «Θέματα Χριστιανικής Ηθικής.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διδακτικά εγχειρίδια
Έμφυλες αναπαραστάσεις
Εκπαίδευση
Φεμινιστική θεολογία
Φύλο


Ελληνική γλώσσα

2016-10-24T09:14:47Z
2016-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
111
37
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.