Ιστορική και Θεολογική Θεώρηση της Αναφοράς της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Ιστορική και Θεολογική Θεώρηση της Αναφοράς της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

ΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Φίλιας, Γεώργιος
Αντωνόπουλος, Αθανάσιος

Although scholars and researchers have not reached certain conclusions, regarding the person who wrote the liturgical text, that is claimed to be written by the Saint Gregory the Theologian, the unique characteristics that the specific text contains, make it an attractive research and study area, especially regarding its context. The main aim and objective of this desperation is to provide a historical and theological review of the anaphora part of the liturgy. In an attempt to help the understanding of the reader, the dissertation contains a parathesis of the historical and the theological background of the period, as well as, aspects of the biography and the broader contribution of the Saint Gregory the Theologian, who is assumed to be the writer of the specific holy liturgy.
Παρά το ότι, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα, όσον αφορά την πατρότητα του κειμένου της Θείας Λειτουργίας, που αποδίδεται στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αυτό παρουσιάζει, το καθιστούν αντικείμενο έρευνας και μελέτης, ως προς το περιεχόμενό του. Η παρούσα εργασία, αποπειράται μία ιστορική και θεολογική θεώρηση της ευχής της αναφοράς της συγκεκριμένης Θ. Λειτουργίας. Παράλληλα, με στόχο την υποβοήθηση του αναγνώστη, εμπεριέχει παράθεση του ιστορικού και θεολογικού πλαισίου της εποχής, καθώς επίσης και στοιχεία του βίου και του συγγραφικού έργου του, φερόμενου ως συγγραφέα, Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.
Αρχείο pdf

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Holy Liturgy
Θεολογική Θεώρηση
Αναφορά
Anaphora
Gregory the Theologian
Ιστορική Θεώρηση
Θεία Λειτουργία
Theological Review
Historical Review
Γρηγόριος Θεολόγος


Ελληνική γλώσσα

2016-10-24T09:26:23Z
2016-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
222
700
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.