ΤΟ φυσικό περιβάλλον στην ελληνική λαϊκή τέχνη και παράδοση. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της Γλώσσας και των Ανθολογίων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

How the natural environment is presented in the Greek folkloric art and tradition.This has been achieved by examining the literature which includes Anthologies and the textbooks, used in primary education.
ΤΟ φυσικό περιβάλλον στην ελληνική λαϊκή τέχνη και παράδοση. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της Γλώσσας και των Ανθολογίων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΓΚΑΤΖΑΡΑ, ΘΕΟΔΟΣΙΑ

ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ
ΦΛΟΓΑΙΤΗ , ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ο στόχος της εργασίας συνίσταται στη διερεύνηση της αποτύπωσης του φυσικού περιβάλλοντος στην ελληνική λαϊκή τέχνη και παράδοση μέσα από την εξέταση των Ανθολογίων και των εγχειριδίων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
The object of this study is to explore how the natural environment is presented in the greek folkloric art and tradition. This has been achieved by examining the literature which includes Anthologies and the textbooks, used in primary education.
Περιέχει 9 πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

NATURAL ENVIRONMENT, FOLKLORE, TRADITION, ART, TEXTBOOKS
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΛΑΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ,ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Ελληνική γλώσσα

2017-09-19T06:02:49Z
2017-09-16


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
91
54
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.