«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣTHΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝΔΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣTHΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝΔΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ, ΑΝΝΑ
ΜΕΓΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ

Η κακοποίηση γυναικών και παιδιών και η παραμέλησή τους είναι συχνό φαινόμενο, με αυξητικές τάσεις. Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της τυπικής οικογένειας αλλά επεκτείνεται και σε ερωτικές ή άλλες σχέσεις. Επίσης, αφορά σε όλες τις ομάδες πληθυσμού, ανεξαρτήτως κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Η οικονομική κρίση, που πλήττει την Ευρώπη και ειδικότερα την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, επιδεινώνει το πρόβλημα και επιφέρει ανατροπές στους κοινωνικούς θεσμούς και στις ζωές των πολιτών, αφού η ανεργία και η φτωχοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία των μελών της οικογένειας και συνεπώς τις διαπροσωπικές και κοινωνικές τους σχέσεις. Η βία κατά των γυναικών και ιδιαίτερα η ενδοοικογενειακή βία αποτελούν κοινωνικό φαινόμενο το οποίο συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώς, έχει πάρει τεράστια έκταση τα τελευταία χρόνια και εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, προς όλα τα μέλη της οικογένειας, κυρίως όμως προς τις γυναίκες και τα παιδιά. Για την στήριξη των γυναικών που υφίστανται βία η πολιτεία, μέσω φορέων και δομών, συνδράμει τα θύματα και παρέχει στήριξη (κοινωνική, ψυχολογική κλπ). Στις δομές αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, οι οποίοι παρέχουν προσωρινή διαμονή και αναγκαία ψυχοκοινωνική και άλλη στήριξη στις γυναίκες αυτές, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν, με σκοπό να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους, μετά την απομάκρυνσή τους από τον χώρο της κακοποίησης, και να συνεχίσουν τη ζωή τους σε νέες βάσεις. Το δύσκολο έργο της υποστήριξης και ενδυνάμωσης των γυναικών έχουν αναλάβει στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων (Σύμβουλοι κοινωνικής στήριξης - Κοινωνικοί Λειτουργοί, Σύμβουλοι ψυχικής υγείας - Ψυχολόγοι, Παιδαγωγοί–Παιδοψυχολόγοι). Προκειμένου να επιτελείται αποτελεσματικά το έργο αυτών, εκτός των επαγγελματικών γνώσεων και της εμπειρίας, απαιτούνται οι ειδικές εκείνες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν και στηρίξουν τις κακοποιημένες γυναίκες με ευαισθησία, διακριτικότητα, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα. Τη σημασία της επιμόρφωσης και εν γένει εκπαίδευσης του εξειδικευμένου προσωπικού των Ξενώνων Φιλοξενίας ερευνά η παρούσα μελέτη. Κεντρικό επιχείρημα πάνω στο οποίο βασίστηκε η έρευνα, η οποία διεξήχθη τον Απρίλιο του 2017 στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Αθηναίων, είναι ότι η ενδοοικογενειακή βία, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να αντιμετωπίζεται από ειδικούς με τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία, οι οποίοι πρέπει να επιμορφώνονται και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και να καθίστανται περισσότερο αποτελεσματικοί. Από την ανάλυση των δεδομένων σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα παρατίθενται, στο σημείο αυτό, συνοπτικά συμπεράσματα : Όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, από τις σαφείς και κατηγορηματικές απαντήσεις των στελεχών προκύπτει ότι η επιμόρφωση που έγινε στα στελέχη των Ξενώνων Φιλοξενίας συνέβαλε καθοριστικά στην μεταβολή των αντιλήψεών τους σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία. Η εκπαίδευση, εφόσον είναι ουσιαστική βοηθάει στην κατανόηση της ψυχοσύνθεσης των γυναικών. Οι επιμορφούμενοι μαθαίνουν νέα δεδομένα και πρακτικές ξαναθυμούνται πράγματα, τα βλέπουν από άλλη οπτική. Ως προς το δεύτερο ερώτημα τα στελέχη μετά την επιμόρφωση, διαπίστωσαν σημαντικές αλλαγές στην συμπεριφορά τους απέναντι στις γυναίκες φιλοξενούμενες. Η αντιμετώπιση των γυναικών, μετά την επιμόρφωση, χαρακτηρίζεται από περισσότερη ευαισθησία, υπομονή και κατανόηση. Επί του τρίτου ερωτήματος σχετικά με την αντιστοίχιση της θεματολογίας της συγκεκριμένης επιμόρφωσης και των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη, προκύπτει ότι για να παραχθεί αποτέλεσμα από την επιμόρφωση χρειάζεται να περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές προσεγγίσεις, όσο και δραστηριότητες βιωματικού περιεχομένου. Έτσι γίνεται περισσότερο κατανοητή από τους συμμετέχοντες και αποτελεσματική. Τέλος, ως προς το τέταρτο ερώτημα, αν αντιλαμβάνονται οι γυναίκες ότι η βία που υφίστανται συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, προέκυψε ότι δεν το συνειδητοποιούν, τουλάχιστον στην αρχή. Ως προς το ποια είναι τα διλήμματα των γυναικών στη σχέση τους (γάμος, ερωτική σχέση) στην οποία επικρατεί ενδοοικογενειακή βία και αν επιτυγχάνεται μεταβολή των αρχικών τους αντιλήψεων μετά την φιλοξενία τους στον Ξενώνα, προέκυψε ότι ο φόβος, η βία και η ανασφάλεια, σε αντιδιαστολή με την ελευθερία και την ανεξαρτησία, είναι τις περισσότερες φορές τα διλήμματα των γυναικών, ενώ, συνήθως, μετά την απομάκρυνση από την κακοποιητική σχέση συνειδητοποιούν ότι υφίσταντο παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά η γυναίκα, προτιμά να υπομένει τη βία και τον εξευτελισμό, παρά να διακινδυνεύσει τη ζωή και την υγεία ή ακεραιότητα των παιδιών της. Όμως, όταν νιώσει ότι κινδυνεύουν και τα παιδιά της στη σχέση την κακοποιητική, είτε σωματικά είτε σεξουαλικά, τότε, συνήθως, δεν έχει πλέον διλήμματα. Τα παιδιά είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για την παραμονή ή όχι των γυναικών στην κακοποιητική σχέση. Επομένως, είναι φανερό ότι και η παρούσα έρευνα συμβάλει στην διεύρυνση των γνώσεων αναφορικά με την καθοριστική συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, εμπλουτίζει τη βιβλιογραφία και παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
The abuse of women and children and their neglect is a frequent phenomenon, with upward trends. This phenomenon is not limited to the formal family but extends to sexual or other relationships. Additionally, it applies to all population groups, regardless of their social, financial and cultural characteristics. The financial crisis, which hits Europe and especially Greece in the recent years, aggravates the problem and disturbs the social institutions and the lives of the citizens, since unemployment and poverty of a large part of the population affect the physical and mental health of the family members and subsequently, their interpersonal and social relationships. Violence against women, and especially domestic violence, is a social phenomenon that constitutes a flagrant violation of human rights. Unfortunately, it has grown enormously in the recent years and is manifested in various ways to all family members, but especially to women and children. In order to support women that suffer from violence, the state, through organizations and structures, assists and supports the victims (social, psychological support, etc.). These structures include Guest Houses for Abused Women, that provide temporary accommodation and necessary psychosocial and other support to these women, so that they can deal with the arising problems and recover their strength, by removing them from the environment of abuse and continue their lives on new bases.The hard task of supporting and empowering women has been undertaken by staff of various specialties (Social Support Consultants -Social Workers, Mental Health Counselors - Psychologists, Teachers - Child Psychologists).In order to effectively perform their work, in addition to professional knowledge and experience, they need specific training in order to assist abused women with sensitivity, discretion, confidentiality and efficiency. The present Study investigates the importance of the training and the general training of the specialized staff of Guest Houses. A main argument of the survey (conducted in April 2017 in the Guest House for Abused Women of the City of Athens), was based on the fact that domestic violence must be dealt with by Experts with the necessary knowledge and experience, who should continuously update their skills, in order to keep pace with recent developments and become more effective. The analysis of the data in relation to the research questionnaire sums up to the following conclusions: As far as the first research question is concerned, the clear and emphatic answers of the executives reveal that the training offered to the staff of the Guest Houses has decisively contributed to the change in their perceptions regarding domestic violence. Education, if essential, helps in comprehension of female psychology. Trainees learn new facts and practices, recall things, see them from another perspective.Regarding the second question, the executives noted significant changes in their behavior towards the female guests. The treatment of women, after the training, is characterized by more sensitivity, patience and understanding.The third question concerning the matching of the training subjects and the daily problems faced by the executives shows that in order to produce a result from the training it is necessary to include both theoretical approaches and experiential content activities. This way, the training is more effective and comprehensive to the participants. Finally, as to the fourth question if women realize that the violence they bear consists a blatant violation of their human rights, it became clear that at least in the beginning they do not realize it. As well as which are the dilemmas of women when being in a relationship with prevailing violence (marriage, sexual relationship) and whether a change in their original perceptions is achieved after their stay in the Guest House, and that fear, violence and insecurity, as opposed to freedom and independence, is most common dilemma. They usually recognize and realize the violation of their rights, only after they have left the abusive relationship. When a woman has underage children, she prefers to endure violence and humiliation rather than risk the life and health or integrity of her children. But when she feels that her children are at risk of becoming victims of the violence, either physically, sexually or psychologically, then she usually has no dilemmas. Children are a very important reason for women to stay or not in the abuse relationship. Therefore, it is clear that the present research positively contributes to the expansion of the existing knowledge on the crucial contribution of adult training and education in the issue of treatment of domestic violence. Additionally, it enriches the bibliography and provides more information regarding the confrontation of domestic violence.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Βία κατά των γυναικών / Violence against women
Επιμόρφωση / Τraining
Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών / Guest Houses for Abused Women
Ανθρώπινα Δικαιώματα / Human rights
Ενδοοικογενειακή βία / Domestic violence
Εμπειρική ή Βιωματική μάθηση / Learning by experience
Εκπαίδευση Ενηλίκων / Adult education


Ελληνική γλώσσα

2017-09-27T07:45:21Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

256
9
93
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.