Ψυχογλωσσολογικά θέματα κατά την διδασκαλία της γραμματικής στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Psycholinguistische Aspekte bei der Grammatikvermittlung im DaF- Unterricht
Ψυχογλωσσολογικά θέματα κατά την διδασκαλία της γραμματικής στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Zeppos, Dimitrios
Wiedenmayer, Dafni

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den psycholinguistischen Aspekten, die den Prozess des Fremdspracherwerbs steuern und zwar mit der Kognitivierung der Grammatik im DaF- Unterricht. Sowohl in der fremdsprachdidaktischen Fachliteratur als auch im alltäglichen Fremdsprachenunterricht stellt sich die Frage, ob ein deduktives oder ein induktives Verfahren bei der Vermittlung der Grammatik effektiver bzw. geeigneter ist. Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, zu untersuchen, inwiefern das deduktive bzw. induktive Verfahren bei der Grammatikvermittlung im Fremdsprachenunterricht effektiv und sinnvoll ist. Darüber hinaus werden auch die verschiedenen Faktoren, die die Auswahl des geeigneten Verfahrens seitens des Lehrenden beeinflussen, näher betrachtet.
Περιέχει:εικόνες
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τις ψυχογλωσσολογικές απόψεις, οι οποίες διέπουν την διαδικασίας κατάκτησης μιας ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα με την αφομοίωση της γραμματικής στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Τόσο στην επιστημονική βιβλιογραφία της διδακτικής ξένων γλωσσών, όσο και στο καθημερινό ξενόγλωσσο μάθημα τίθεται το ερώτημα, αν η επαγωγική ή η παραγωγική μέθοδος είναι αποτελεσματικότερη ή καταλληλότερη κατά την διδασκαλίας της γραμματικής. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει κατά πόσο αποτελεσματική και σκόπιμη είναι η επαγωγική και η παραγωγική μέθοδος διδασκαλίας κατά την διδασκαλία της γραμματικής στο ξενόγλωσσο μάθημα. Επιπλέον εξετάζονται οι διαφορετικοί παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας από την πλευρά του διδάσκοντα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

induktiv,deduktiv
Kognitivierung

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γερμανική γλώσσα

2017-10-10T07:00:08Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
71*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.