δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η περί Χριστιανισμού και Ισλάμ διδασκαλία των Ελλήνων Πατέρων
On about Mouslim and Cristianity teaching of Greek Fathers

ΒΡΕΤΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καραμούζης , Πολύκαρπος
Μαράς , Αναστάσιος

0
Η συνάντηση του Χριστιανισμού με τον μουσουλμανικό κόσμο χρονολογείται ήδη από τον 7ο αιώνα μ.Χ. Αυτή η επαφή πέρασε επί σειρά χιλιετιών από διάφορες διακυμάνσεις, τόσο σε επίπεδο θανάσιμης σύγκρουσης και εχθρότητας, όσο και σε αυτό της ύπαρξης διαλόγου, καταλλαγής και προσπαθειών για αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό μεταξύ των δυο θρησκειών. Είναι ενδεικτικό μάλιστα, ότι ο κόσμος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ήταν ο πρώτος από όλο το χριστιανικό κόσμο γενικότερα, που ήρθε σε επαφή με το Ισλάμ. Αυτό έγινε σε περιοχές, οι οποίες κάποτε είχαν αποτελέσει τμήματα του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, περιοχές, όπως η Αίγυπτος, η Συρία, η Παλαιστίνη, η Μεσοποταμία κλπ. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι κατανοητό, ότι σχετικά με την συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών για τον ισλαμικό κόσμο, οι Πατέρες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αποτέλεσαν διαχρονικά σημαντικές πηγές. Μέσα από αυτές τις πηγές, άλλωστε, αναδεικνύεται η στάση του Ορθόδοξου κόσμου προς το Ισλάμ επί αιώνες. Παράλληλα, αναδύεται και η διάσταση της προσπάθειας για αλληλοσεβασμό, στοιχείο το οποίο στις μέρες μας φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κάποιος τις άφρονες φωνές περί σύγκρουσης των πολιτισμών και των θρησκειών στο πλαίσιο του σύγχρονου, παγκόσμιου πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι.
The contact between Christianity and the Muslim world has a long history that dates well back to the 7th century A.D. This contact has passed through many upheavals in time, ranging from violent clashes and war-line enmity to sincere dialogue and attempts for mutual respect and understanding. It should be brought to our attention that the Eastern Orthodox Church was the first in the Christian world to come in contact with Islam. That happened mainly in Eastern regions that had previously been under Roman rule, such as Egypt, Syria, Palestine, Mesopotamia etc. Under this light, it is more than evident that the works of the Fathers of the Eastern Orthodox Church, comprise a body of literature invaluable for the study and understanding of the Muslim «otherness». These same texts are significant sources of information as to the attitude of the Orthodox world towards Islam from a historical perspective. At the same time, what is brought into the foreground is the contact wish for mutual respect, an imperative that seems to take a new meaning nowadays that many unwise voices are trumpeting war marches in view of the so-called «clash of the civilization».

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πατέρες
Χριστιανισμός
Ισλάμ
Διδασκαλία
Fathers
Christianity
Muslim
Teaching

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T07:04:29Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
79
50*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.