ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
INTERKULTURELLES LERNEN IM DAF-UNTERRICHT: UNTERRICHTSMETHODEN ZUR FÖRDERUNG DER SPRACH-UND INTERKULTURELLEN KOMPETENZ DER SCHÜLER
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΛΑΒΔΑ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΕΠΠΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η διαπολιτισμική μάθηση στο μάθημα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα. Ο στόχος της ήταν να ερευνηθεί με ποιες μεθόδους και με ποιον τρόπο μπορεί να προωθηθεί τόσο η διαπολιτισμική μάθηση όσο και η γλωσσική ικανότητα των μαθητών στα πλαίσια του μαθήματος Γερμανικά ως ξένη γλώσσα. Αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε μέσω της εφαρμογής τεσσάρων τέτοιων μεθόδων, και συγκεκριμένα των παιχνιδιών, των γιορτών, των παραμυθιών και του θεάτρου στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος Γερμανικά ως ξένη γλώσσα σε μια συγκεκριμένη τάξη. Εδώ ελήφθησαν υπ’ όψιν όχι μόνο οι παράγοντες του σχεδιασμού μαθήματος, αλλά και οι ανάγκες και οι προϋποθέσεις της τάξης. Παρουσιάστηκε λοιπόν, πως μπορούν αυτές οι μέθοδοι να ενταχθούν στο μάθημα, ώστε να προωθηθούν τόσο οι διαπολιτισμικές όσο και οι γλωσσικές ικανότητες των μαθητών. Σαν αποτέλεσμα της ενασχόλησης με το θέμα διαπιστώθηκε στο τέλος, ότι αυτές οι μέθοδοι μπορούν να επηρεάσουν με θετικό τρόπο το μάθημα των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα. Διότι ενισχύθηκε όχι μόνο η διαπολιτισμική ικανότητα, αλλά και η ακουστική κατανόηση καθώς και η ικανότητα της παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.
ΕΙΚΟΝΕΣ
Thema dieser Masterarbeit ist das interkulturelle Lernen im DaF-Unterricht. Das Ziel war zu untersuchen, mit welchen Unterrichtsmethoden und in welcher Weise sowohl das interkulturelle Lernen als auch die sprachliche Kompetenz der Schüler im Rahmen eines DaF-Unterrichts gefördert werden können. Dieses Ziel wurde dadurch erreicht, dass vier solche Unterrichtsmethoden, nämlich die Spiele, die Feste, die Märchen und das Theater im Rahmen des DaF-Unterrichts in einer bestimmten Klasse eingesetzt wurden. Dabei wurden nicht nur wichtige Faktoren einer Unterrichtsplanung sondern auch die Bedürfnisse und die Rahmenbedingungen der entsprechenden Klasse berücksichtigt. Es wurde also dargestellt, wie diese Unterrichtsmethoden im Unterricht eingegliedert werden können, um nicht nur die interkulturellen sondern auch die sprachbezogen Fähigkeiten der Schüler zu steuern. Als Ergebnis wurde am Ende der Auseinandersetzung mit dem Thema festgestellt, dass diese Vorgehensweisen in einer positiven Weise den DaF-Unterricht beeinflussen können. Denn es wurden nicht nur die interkulturelle Kompetenz der Lernenden, sondern auch das Hörverstehen bzw. der mündliche und schriftliche Ausdruck gefördert.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

INTERKULTURELLES LERNEN
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γερμανική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-11T10:36:01Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
4
82*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.