Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ,ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ,ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ « Action.fr-gr 1 ».

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Le développement de la compétence de la compréhension orale au collège public, niveau A1 par le biais d’un outil numérique, interactif ; création des activités appuyées sur des documents audio authentiques comme support du manuel scolaire « Action.fr-gr 1 »
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ,ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ,ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ « Action.fr-gr 1 ».

ΣΙΤΑ-ΝΤΟΥΝΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΤΕΛΗ, ΜΑΡΙΑ

Notre mémoire est animé par le questionnement suivant : Dans quelle mesure les documents sonores authentiques et particulièrement les vidéos contribuent-t-ils au développement de la compétence de la compréhension orale ? De plus, nous avons voulu examiner jusqu’à quel point le rendement scolaire à l’égard de la compréhension orale des élèves de la première et de la deuxième classe du collège pourrait s’améliorer après les avoir exposé à une abondance des vidéos authentiques. Par ailleurs, la création d’un matériel pédagogique incluant des activités qui visent à renforcer les compétences des élèves envers l’aptitude réceptive est-ce possible de dynamiser et actualiser le cours de langue du français ? Enfin, la présentation des activités par le biais d’un outil numérique au lieu du moyen traditionnel présenté dans le manuel « Action.fr-gr 1 » joue-t-elle un rôle considérable ? Dans un premier temps, nous avons essayé de définir l’importance du développement de la compréhension orale en présentant une régression historique et l’évolution de son rôle d’hier à aujourd’hui. Dans un second temps, nous avons tâché d’esquisser l’omniprésence de la technologie, ses avantages, ses potentialités ainsi que la nécessité dominante de son insertion au sein de l’école. Enfin, nous avons procédé à la création du matériel pédagogique en organisant notre travail avec les grilles de planification et après en concevant les activités qui servent à un appui complémentaire du manuel scolaire. Notre travail se termine en analysant les résultats de notre enquête et en constatant la vérification de nos hypothèses.
Το ερώτημα της διπλωματικής εργασίας μας είναι το εξής: Σε ποιο βαθμό τα αυθεντικά ηχητικά ακουστικά και ιδιαίτερα τα βίντεο συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας; Επιπλέον, θα εξετάσουμε μέχρι σε ποιο βαθμό η επίδοση των μαθητών της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου όσον αφορά την ακουστική ικανότητα θα μπορούσε να βελτιωθεί μετά από μια τόση μεγάλη έκθεση των μαθητών σε αυθεντικά βίντεο. Επίσης, η δημιουργία ενός παιδαγωγικού υλικού που περιέχει δραστηριότητες που στοχεύουν να ενισχύσουν τις δεξιότητες των μαθητών ως προς την ακουστική τους ικανότητα είναι δυνατόν να κάνει το μάθημα των γαλλικών πιο επίκαιρο; Τέλος, η παρουσίαση των δραστηριοτήτων μέσα από ένα ψηφιακό εργαλείο αντί του παραδοσιακού τρόπου που παρουσιάζεται στο σχολικό εγχειρίδιο παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο; Αρχικά, προσπαθήσαμε να οριοθετήσουμε τη σημασία της ανάπτυξης της ακουστικής ικανότητας παρουσιάζοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή καθώς και την εξέλιξη του ρόλου της από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να δείξουμε την έντονη παρουσία της τεχνολογίας, τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της καθώς και την αναγκαιότητα για την εισαγωγή της στον χώρο του σχολείου. Τέλος, προχωρήσαμε στη δημιουργία του παιδαγωγικού υλικού με ασκήσεις που χρησιμεύουν ως συμπληρωματικό υλικό του σχολικού εγχειριδίου. Η διπλωματική εργασία μας τελειώνει αναλύοντας τα αποτελέσματα της ερευνάς μας και διαπιστώνοντας την επαλήθευση των αρχικών υποθέσεων μας.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Création d’activités
Manuel scolaire
Matériel complémentaire
Compréhension orale
Outil numérique
Nouvelles technologies


Γαλλική γλώσσα

2017-10-16T08:55:58Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

123
2
5
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.