«Αστική αναβίωση ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. Η περίπτωση της περιοχής «Λάκκος» και του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου του Ηρακλείου.»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

«Αστική αναβίωση ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. Η περίπτωση της περιοχής «Λάκκος» και του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου του Ηρακλείου.»

ΨΑΡΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ

ΜΑΣΧΑ , ΕΥΧΑΡΙΣ

Ο πολιτισμός αποτελεί το σύνολο των υλικών και πνευματικών αξιών μιας κοινωνίας και το στοιχείο κοινωνικής συνοχής της εκάστοτε περιοχής. Τις τελευταίες δεκαετίες, όμως, ο πολιτισμός αποτελεί και το μέσο για την αναγέννηση των πόλεων και τη βελτίωση του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τους περιβάλλοντος. Η πολιτιστική πολιτική που εφαρμόζει κάθε κοινωνία συνδυάζοντας σκοπούς, μέσα και φορείς αξιοποιεί τον πολιτισμό ως εργαλείο για την ανάπτυξή τους. Ιδιαίτερα σημαντική πλέον είναι η τοπική ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού. Πέρα όμως από την ανάπτυξη, κύριο σκοπό αποτελεί και η προβολή της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και η κοινωνική ενσωμάτωση. Η σύγχρονη αστική πολιτιστική πολιτική πλέον χρησιμοποιεί διάφορα μοντέλα για την ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού. Ένα από τα πιο διαδεδομένα είναι και το μοντέλο της δημιουργικής πόλης που στηρίζεται στη δημιουργικότητα ως παράγοντας για την περιφερειακή και χωρική ανάπτυξη. Πρόκειται για το μοντέλο που ακολουθείται και στην περίπτωση της αναβίωσης του Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Λάκκου του Ηρακλείου εφαρμόζεται η αστική ανάπλαση με τη δημιουργία της γύρω πολιτιστικής περιοχής και την ανέγερση του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου του Ηρακλείου (ΠΣΚΗ). Έτσι γίνεται αντιληπτό πως ο πολιτισμός συμβάλλει στην αναβίωση μιας, μέχρι πρότινος, υποβαθμισμένης, αλλά και μεγάλης ιστορικής σημασίας περιοχής του Ηρακλείου, του Λάκκου. Με όλες τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο ΠΣΚΗ και στο Λάκκο, αλλά και χάρης τη συμμετοχή και στη συνεργασία του δήμου με φορείς, αλλά και ιδιώτες η περιοχή έχει πια αναβαθμιστεί αισθητά, γεγονός που θα βοηθήσει και στην ανάδειξη της παλιάς πόλης του Ηρακλείου και στην ένταξη των ενετικών τειχών στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Το καλό είναι πως οι προσπάθειες δεν σταματούν εδώ, καθώς έχουν ήδη διοργανωθεί και διοργανώνονται συνεχώς πολιτιστικές δράσεις και στο ΠΣΚΗ, αλλά και στους δρόμους της γειτονιάς του Λάκκου, με στόχο την ολοένα και πιο βελτιωμένη εικόνα της πόλης του Ηρακλείου και την ανάδειξη της όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Culture consists of all the material and spiritual values of a society and represents the element of social cohesion of any region. However, in recent decades, culture is the means of regenerating cities and improving their economic, social and cultural environment. The cultural policy implemented by each society, by combining goals, means and institutions, exploits culture as a tool for their development. Local development through culture is particularly important. But beyond development, the main purpose for implementing this policy is to promote local cultural identity and social integration. Nowadays, modern urban cultural policy uses different models for growth through culture. One of the most widespread model is the creative city model, which is based on using creativity as a factor for regional and spatial development. This is the model followed in the case of the revival of Heraklion. More specifically, in the area of Lakkos, Heraklion, urban regeneration is implemented by creating the surrounding cultural area and erecting a cultural center. Thus, we understand that culture contributes to the revival of a previously-degraded but important historical region of Heraklion, Lakkos. Τhanks to the participation of Municipality and its cooperation with organizations as well as with individuals, the area has been significantly upgraded with all the action that have taken place in the cultural center and Lakkos. This fact will also help in the emergence of the old city of Heraklion and the integration of the Venetian walls into the UNESCO World Heritage List. It is important that efforts do not stop here, as cultural activities have already been organized and continue to be organized in both cultural center and streets of Lakkos neighborhood. These activities aim to improve the image of Heraklion city and both its national and international emergence.
8 εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

πολιτιστική πολιτική
τοπική ανάπτυξη
αστική αναβίωση
πολιτιστικές περιοχές


Ελληνική γλώσσα

2017-10-11
2017-10-16T10:38:15Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
23
84
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.