Αξιολόγηση και υλοποίηση αλγορίθμου αύξησης διαστάσεων ψηφιακών εικόνων με προσαρμογή δειγμάτων προς τα πάνω

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Evaluation and implementation of an image upscaling algorithm
Αξιολόγηση και υλοποίηση αλγορίθμου αύξησης διαστάσεων ψηφιακών εικόνων με προσαρμογή δειγμάτων προς τα πάνω

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΤΣΙΑΝΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ
ΦΛΩΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

Η αύξηση του μεγέθους των ψηφιακών εικόνων είναι ένα πρόβλημα που παραδοσιακά έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα, καθώς έχει πρακτική αξία και υποστηρίζει πληθώρα εφαρμογών. Το πρόβλημα αυτό είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ στη σημερινή πραγματικότητα, την κατάμεστη από οθόνες και συσκευές κάθε μεγέθους και ανάλυσης. Η επικαιρότητα του ζητήματος υπογραμμίζεται από την πληθώρα νέων αλγόριθμων μεγέθυνσης εικόνας οι οποίοι έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, αξιολογούμε, υλοποιούμε και συγκρίνουμε μια συλλογή από τέτοιους αλγόριθμους. Συμπεριλαμβάνουμε τόσο αλγόριθμους που έχουν παραδοσιακά επικρατήσει λόγω της απλότητας και των επιδόσεών τους (όπως είναι η γραμμική και κυβική παρεμβολή), όσο και μοντέρνους αλγόριθμους (όπως η τεχνική της τοπικής αυτο-ομοιότητας). Στόχος μας είναι να σκιαγραφήσουμε τις ποικίλες προκλήσεις που το πρόβλημα ενέχει, και να παρουσιάσουμε τις διαφορετικές οπτικές γωνίες και στρατηγικές άρσης των προκλήσεων αυτών.
Increasing the size of digital images is a problem that has traditionally been addressed by the scientific community as it has a practical value and supports a variety of applications. This problem is more relevant than ever in today's reality, brimful of screens and devices of any size and resolution. The relevance of the issue is highlighted by the many new image upscaling algorithms that have been proposed in recent years. In this work, we evaluate, implement and compare a collection of such algorithms. We include both algorithms that have traditionally prevailed due to their simplicity and performance (such as linear and cubic interpolation), as well as modern algorithms (such as local self-similarity). Our goal is to outline the various challenges that the problem poses, and to present the different perspectives and strategies to address these challenges.
29 εικόνες, 1 πίνακας, 6 εξισώσεις

Διπλωματική Εργασία / Degree Dissertation

Αύξηση
Augmentation
Interpolation
Δείγμα
Sample
Μεγέθυνση
Παρεμβολή
Εικόνα
Image
Magnification
Αλγόριθμος
Algorithm


Ελληνική γλώσσα

2018-07-21
2018-09-06T07:37:56Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
2
52

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.