« Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΝΕΜΑΝΙΑ (13ος – 14ος ΑΙΩΝΑΣ)»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤhe Serbian Orthodox Church during the Nemanjic Dynasty (13th and 14th centuries AD)
« Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΝΕΜΑΝΙΑ (13ος – 14ος ΑΙΩΝΑΣ)»

Σερέτης, Νικόλαος

Μαράς , Αναστάσιος
Λόης , Γεώργιος Νεκτάριος

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας, κατά την περίοδο της δυναστείας των Νεμάνια (13ος – 14ος αι.). Η εξιστόρηση των ιστορικών γεγονότων στην παρούσα εργασία, αρχίζει από την εμφάνιση και εγκατάσταση των σλαβικών φύλων στη Χερσόνησο του Αίμου και στη συνέχεια επικεντρώνεται στο σερβικό έθνος και στον εκχριστιανισμό του από τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο. Η επίδραση του βυζαντινού πολιτισμού ήταν εμφανέστατη στην Σερβία στον κρατικό, εκκλησιαστικό και πολιτιστικό τομέα. Ο ρόλος του Αγίου Όρους και συγκεκριμένα της μονής Χιλανδαρίου ήταν σημαντικός. Η ένωση όλων των Σέρβων και η δημιουργία του σερβικού βασιλείου αποτελεί επιτυχία και κατόρθωμα του Στεφάνου Νεμάνια, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής της σερβικής βασιλικής δυναστείας των Νεμάνια. Ο υιός του, Άγιος Σάββας είναι ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Σερβίας. Η συμβολή του στην οργάνωση της Εκκλησίας και το ενδιαφέρον του για την πνευματική καλλιέργεια των Σέρβων, τον κατέστησαν ως τον προστάτη άγιο του σερβικού έθνους. Οι Σέρβοι Βασιλείς και Αρχιεπίσκοποι που ακολούθησαν, είχαν αυτούς παράδειγμα προς μίμηση και πρότυπά τους.
0
The following study deals with the history of the Serbian Orthodox Church, during the Nemanjic Dynasty (13th and 14th centuries AD). The narration of the historical events in this work begins with the appearance and establishment of the Slavic race in the Aimos Peninsula and then focuses on the Serbian nation and its Christianity as implemented by the saints Cyril and Methodius. The influence of Byzantine civilization was very prominent in Serbia and thus visible in the state, ecclesiastical and cultural sectors. The role of Mount Athos and specifically the monastery of Chilandari was critical in this implementation. The unification of all Serbs and the creation of the Serbian kingdom is a success and accomplishment of Stephen Nemanja, who is also accredited for founding the Serbian royal dynasty of Nemanja. His son, Saint Savvas, is the first Archbishop of the Serbian Archdiocese. His contribution to the organization of the Church, and his interest in the spiritual cultivation of the Serbs, made him the patron saint of the Serbian nation. The Serbian Kings and Archbishops who proceeded, had these as examples to imitate and model after.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Εκκλησιαστική Ιστορία της Εκκλησίας της Σερβίας
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία


Ελληνική γλώσσα

2018-09-30
2018-10-18T06:18:19Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

160
173
31*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.