ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ : O ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ Μια ορθόδοξη διαλεκτική προσέγγιση του βίου και του έργου του

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ : O ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ Μια ορθόδοξη διαλεκτική προσέγγιση του βίου και του έργου του

Μαρίνης, Χρήστος

Αθανασοπούλου -Κυπρίου, Σπυριδούλα
Ασπρούλης, Νικόλαος

In this work we will try to approach his work C. Sarandaris, trying to trace his relationship with Christianity. First of all we present the historical, socio - economic conditions and the spiritual currents of his time that influenced his work. In the first chapter, we will deal with the question of whether a literary work can be interpreted by Christian theology and in this case whether the work of G. Sarantaris can be interpreted theologically. In the second chapter we will try to distinguish the influences his poetic and philosophical thoughts have on his current spiritual trends, we will analyze his subject matter and finally try to illuminate the Christian dimension of his work.  Finally, in the final chapter we will try to identify the relationship that connects the Sarantaris' man, as he was envisioned, with the modern post-modern man and his problems.
16 φωτογραφίες
Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το έργο του Γ. Σαραντάρη, προσπαθώντας να εντοπίσουμε την σχέση του με τον χριστιανισμό. Κατ’ αρχάς παρουσιάζουμε τις ιστορικές, κοινωνικο - οικονομικές συνθήκες και τα πνευματικά ρεύματα της εποχής του που επηρέασαν το έργο του. Στο πρώτο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με το ζήτημα αν υπάρχει δυνατότητα ερμηνευτικής προσέγγισης ενός λογοτεχνικού έργου από την χριστιανική θεολογία και εν προκειμένω αν μπορεί το έργο του Γ. Σαραντάρη να ερμηνευτεί θεολογικά. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να διακρίνουμε τις επιρροές που δέχτηκε η ποιητική και φιλοσοφική του σκέψη από τα σύγχρονα του πνευματικά ρεύματα, θα αναλύσουμε τη θεματολογία του και τέλος θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε τη χριστιανική διάσταση του έργου του. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο θα προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε την σχέση που συνδέει τον άνθρωπο του Σαραντάρη, έτσι όπως τον οραματιζόταν, με τον σημερινό μετανεωτερικό άνθρωπο και τα προβλήματα του.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Σαραντάρης, ποίηση, θεολογία


Ελληνική γλώσσα

2018-10-23T06:42:34Z
2018-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
139
108
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.