Πίνακες: εμφαίνοντες το αναλογούν εκάστω δήμω ποσόν αναλόγως του πληθυσμού των κατοίκων κατά την τελευταίαν απογραφήν

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠίνακες: εμφαίνοντες το αναλογούν εκάστω δήμω ποσόν αναλόγως του πληθυσμού των κατοίκων κατά την τελευταίαν απογραφήν

Σημείωση / Note: Η καταλογογράφηση βασίστηκε στο εξώφυλλο.

16 σ. πιν. 25 x 16 εκ.

Πόλεις και Κωμοπόλεις, Ελλάδα
Cities and towns, Greece
Ελλάδα, Πληθυσμός
Greece, Population

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

[19--?]

oai:digital.lib.auth.gr:109590
ARC-2009-46725

[χ. ο.], [Χ. τ.]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.