[Επιστολή], 1950 Ιαν. 2, [Θεσσαλονίκη] [προς] Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1950 (EL)

[Επιστολή], 1950 Ιαν. 2, [Θεσσαλονίκη] [προς] Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

Σιγάλας, Αντώνιος,

Σημείωση / Note: Δακτυλόγραφο (αντίγραφο) επιστολής, η οποία αναφέρεται στην ιστορία της απόλυσης του Τριανταφυλλίδη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στην επιστολή μπορούμε επίσης να βρούμε πληροφορίες σχετικά με τη δράση του συγγραφέα, βλ. σελ. 586, Αλληλογραφία : 1895-1959 / Μανόλης Τριανταφυλλίδης ; φιλολογική επιμέλεια Παν. Μουλλάς, Μαρία Βερτσώνη-Κοκόλη, Έφη Πέτκου, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2001.

[5] σ. 30 x 21 εκ.

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης, 1883-1959
Letters
Triantaphyllides, Manoles A.
Σιγάλας, Αντώνιος, 1890-1981
Φιλόλογοι, Αλληλογραφία, Ελλάδα


Ελληνική γλώσσα

oai:digital.lib.auth.gr:34160
ARC-2005-10001

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.