[Επιστολή], 1950 Μαρτ. 6, Λευκωσία [προς] Μανόλη Τριανταφυλλλίδη.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1950 (EL)

[Επιστολή], 1950 Μαρτ. 6, Λευκωσία [προς] Μανόλη Τριανταφυλλλίδη.

Κληρίδης, Νέαρχος,

Σημείωση / Note: Δακτυλόγραφο (αντίγραφο) επιστολής. Ο Κληρίδης του στέλνει μια λαογραφική εργασία του και του ζητά τη "Μικρή Γραμματική" και τις "Λεξιλογικές ασκήσεις".

[1] σ. 30 x 21 εκ.

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης, 1883-1959 [Μικρή Γραμματική]
Τριανταφυλλίδης, Μανόλης, 1883-1959
Letters
Triantaphyllides, Manoles A.
Φιλόλογοι, Αλληλογραφία, Ελλάδα
Τριανταφυλλίδης, Μανόλης, 1883-1959 [Λεξιλογικές ασκήσεις]
Κληρίδης, Νέαρχος, 1892-1969


Ελληνική γλώσσα

oai:digital.lib.auth.gr:34207
ARC-2005-10038

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.