Δελτίον του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αρ. 1 [Ιανουάριος 1919]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1919 (EL)

Δελτίον του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αρ. 1 [Ιανουάριος 1919]

Σημείωση / Note: Απόσπασμα του Νόμου 826 "περί εποπτών Δ. εκπαιδεύσεως". Κατάλογος νόμων για τα διδακτικά βιβλία. Σειρά : Β. Γλωσσοεκπαιδευτικό Αρχείο, φακέλος Β-1 Γλωσσοεκπαιδευτική Νομοθεσία (1884-1949), υποφάκελος Β-1 Β. Νομοθεσία 1917-1925.

[περιοδικό], [23] σ. 27 x 19 εκ.

Newspaper Articles
Magazines
Εκπαίδευση, Διδακτικά βιβλία, Ελλάδα


Ελληνική γλώσσα

1917
Ιανουάριος 1917

ARC-2005-11872
oai:digital.lib.auth.gr:36992

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.