Ο επιθεωρητής Πειραιώς: προς τους δημοδιδασκάλους Αθηνών και περιχώρων των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων [15 Δεκεμβρίου 1919]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1919 (EL)

Ο επιθεωρητής Πειραιώς: προς τους δημοδιδασκάλους Αθηνών και περιχώρων των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων [15 Δεκεμβρίου 1919]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Δακτυλόγραφο κείμενο. Σειρά Β. Γλωσσοεκπαιδευτικό αρχείο, φάκελος Β.13. Πειράματα παιδαγωγικά-γλωσσικά, υποφάκελος Β.13.2. Υλικό πειραμάτων Ζ.

[1] σ. 30 x 20 εκ.

Educational experiments
Εκπαιδευτικά τέστ και μετρήσεις, Ελλάδα


Ελληνική γλώσσα

1919
15 Δεκεμβρίου 1919

oai:digital.lib.auth.gr:42540
ARC-2006-15353

Αθήνα

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.