[Διδακτορική διατριβή], "Zwei Wiener Handschriften des Johannes Skylitzes": "inaugural-Dissertation der hohen philosophischen Facultaet der Universitaet Erlangen zur Erlangung der Doctorwuerde" [1890]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο[Διδακτορική διατριβή], "Zwei Wiener Handschriften des Johannes Skylitzes": "inaugural-Dissertation der hohen philosophischen Facultaet der Universitaet Erlangen zur Erlangung der Doctorwuerde" [1890]

Μαβίλης, Λορέντζος,

Σημείωση / Note: Δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή του Λορέντζο Μαβίλη σχετικά με δύο χειρόγραφσ του Ιωάννη Σκυλίτζη. Σειρά Β. Αποκόμματα δημοσιευμάτων, φάκελος Β.2 Αποκόμματα δημοσιευμάτων του Λορέντζο Μαβίλη.

σ. [29] 23 x 26

Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Ιστορία
Λογοτέχνες, Ελλάδα
Maviles, Lorentsos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Γερμανική γλώσσα

1890

oai:digital.lib.auth.gr:57989
ARC-2006-24372

G. Hoyer & Comp., Breslau

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.