Επιτελείον Στρατού Θεσσαλίας : πίνακες της εκθέσεως της Α.Β. Υψηλότητος του Διαδόχου αντιστράτηγου αρχηγού του στρατού Θεσσαλίας ληφθέντες διά φωτολιθογραφίας εκ των λιθογεγραμμένων πινάκων: παρατάξεις, μάχαι, πορείαι και υποχωρήσεις.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1898 (EL)
Επιτελείον Στρατού Θεσσαλίας : πίνακες της εκθέσεως της Α.Β. Υψηλότητος του Διαδόχου αντιστράτηγου αρχηγού του στρατού Θεσσαλίας ληφθέντες διά φωτολιθογραφίας εκ των λιθογεγραμμένων πινάκων: παρατάξεις, μάχαι, πορείαι και υποχωρήσεις.

Κωνσταντίνος

Σημείωση / Note: 42 πίνακες του θεσσαλικού στρατού κατά την εκστρατεία του 1897.

42 σ. χάρτες 21 εκ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1898

oai:digital.lib.auth.gr:66716
ARC-2007-25876

Λιθογραφείον Κ. Γρούνδμαν, Αθήναι

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.