Λόγος επικήδειος εκφωνηθείς εν Μόσχα κατά την ημέραν της κηδείας της Α.Μ. του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Α': ανατύπωσις εκ του υπ' αριθμ. 478 και ημερομ. 31 Μαρτίου 1913 φύλλου της εν Οδησσώ εκδιδομένης εφημερίδος "Κόσμος"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1913 (EL)
Λόγος επικήδειος εκφωνηθείς εν Μόσχα κατά την ημέραν της κηδείας της Α.Μ. του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Α': ανατύπωσις εκ του υπ' αριθμ. 478 και ημερομ. 31 Μαρτίου 1913 φύλλου της εν Οδησσώ εκδιδομένης εφημερίδος "Κόσμος"

Ιάκωβος Βατοπεδινός,

15 σ. 21 εκ.

Γεώργιος 1845-1913
Speeches, addresses, etc., Greek
Λόγοι, προσφωνήσεις, κλπ., Ελληνικοί


Ελληνική γλώσσα

1913

oai:digital.lib.auth.gr:67159
ARC-2007-26147

[χ.ό], Εν Μόσχα

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.