Υπόμνημα της Α.Θ. Μακαριότητος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Κ. Δαμιανού του Α' [περί της αποστολής του αγιοταφίτου]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1912 (EL)
Υπόμνημα της Α.Θ. Μακαριότητος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Κ. Δαμιανού του Α' [περί της αποστολής του αγιοταφίτου]

Σημείωση / Note: "Το ακόλουθον υπόμνημα ανεγνώσθη υπό του Σεπτού Πατρός ημών και Πατριάρχου εν τη χπη' Συνοδική Συνεδρία τη 3 Σεπτεμβρίου ε.ε. και ομοφώνως ενεκρίθη όπως παραδοθή τύποις προς ευρυτέραν κυκλοφορίαν και ευχερεστέραν μελέτην, εκ του Πατριαρχικού Γραφείου".

17 σ. 19 εκ.

Σύνοδοι, Ιεροσόλυμα
Πατριάρχες και Πατριαρχεία, Ιεροσόλυμα
Patriarchs and patriarchate, Jerusalem


Ελληνική γλώσσα

1912

oai:digital.lib.auth.gr:67456
ARC-2007-26412

Τύποις Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου, Εν Ιεροσολύμοις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.