Απόλλων ο μουσηγέτης: περιέχων στοιχειώδεις ωδικάς γνώσεις μετά μονοφώνων, διφώνων, τριφώνων και τετραφώνων χορικών ασμάτων : προς χρήσιν των ελληνικών εκπαιδευτηρίων αμφοτέρων των φύλων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1910 (EL)
Απόλλων ο μουσηγέτης: περιέχων στοιχειώδεις ωδικάς γνώσεις μετά μονοφώνων, διφώνων, τριφώνων και τετραφώνων χορικών ασμάτων : προς χρήσιν των ελληνικών εκπαιδευτηρίων αμφοτέρων των φύλων

Παχτίκος, Γεώργιος Δ.,

Σημείωση / Note: Περιέχει μουσικά κείμενα. Στη σελίδα τίτλου η αφιέρωση : "τω σεβαστώ μοι κ. Ν. Γ. Πολίτη, καθηγητή εν τω Εθν. Πανεπιστημίω, τιμής και σεβασμού χάριν, ο ποιήσας Γ. Παχτίκος".

κ΄ + 128 σ. 18,5 εκ.

Music, Instruction and study
Μουσική, Μελέτη και διδασκαλία (Δευτεροβάθμια)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1910

ARC-2007-26514
oai:digital.lib.auth.gr:67563

Τύποις αδελφών Γεράρδων, Εν Κωνσταντινούπολει

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.