δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

1898 (EL)
Looting of antiquities
Η αρχαιοκαπηλία

ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ Μετηνέχθη χθες εις το υπουργείον της Παιδείας εκ Λαυρίου, ένθα κατεσχέθη εις χείρας του Γάλλου μηχανικού κ. Βενιέ, αρχαία υδροχόη, μεγάλης ως λέγεται αξίας. Το κατασχεθέν ευρίσκεται εντός κιβωτίου εσφραγισμένου, του οποίου η αποσφράγισις θα γείνη σήμερον, όπως εξετασθή αν το κατασχεθέν είναι αξίας τοιαύτης, οίαν τω απέδωσαν αι αρχαί Λαυρίου. Οπωσδήποτε όμως η κατάσχεσις έπρεπε να γείνη και χρήζουσιν επαίνου αι αρχαί Λαυρίου, διότι ανάγκη πλέον να παταχθή αμειλίκτως η αρχαιοκαπηλία.

Αγγεία
Looting of antiquities, Laurion (Attica, Greece), Graeco-Roman antiquity, 1100 B.C.-476 A.D.
Αρχαιοκαπηλεία, Λαύριο (Αττική, Ελλάδα), Ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, 1100 π.Χ.-476 μ.Χ.
Vases


Ελληνική γλώσσα

a10140
oai:digital.lib.auth.gr:98400

Το Άστυ [25/08/1898]
Το Άστυ, 3, 25/08/1898 To Asty, 3, 25/08/1898
To Asty [25/08/1898]

This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.