ΒΙΒΛΙΟΚΥΒΟΣ: Μια φορητή εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική και το βιβλίο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

ΒΙΒΛΙΟΚΥΒΟΣ: Μια φορητή εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική και το βιβλίο (EL)
BOOX : An installation about books and architecture (EN)

Φώτου (Thanassis Fotou), Θανάσης
Μπαζαίου (Natalia Bazaiou), Ναταλία

Ο «Βιβλιοκύβος» – BOOX είναι ένας κινητός συναρμολογούμενος χώρος που μπορεί να μεταφέρεται από σχολείο σε σχολείο και που έχει διπλό ρόλο: της βιβλιοθήκης και ενός περιβάλλοντος που αναδεικνύει την εμπειρία ανάγνωσης σε ώρα απόλαυσης. Απευθύνεται κυρίως σε σχολεία, στα οποία η σχέση με το βιβλίο είναι τοποθετημένη στο περιθώριο.Ο «Βιβλιοκύβος» δεν προτάσσει ένα συγκεκριμένο τρόπο χρήσης, αλλά καλεί τα παιδιά να τον χρησιμοποιήσουν, πάνω μεν σε προκαθορισμένες δομές, αλλά με όποιον τρόπο εκείνα επιλέξουν, δημιουργώντας τις δικές τους χωρικές αφηγήσεις. Η ροϊκή δομή του διασπά τις καθιερωμένες έννοιες της βιβλιοθήκης, του ανοίγματος, της εισόδου. Όλα διαχέονται καλώντας προς εξερεύνηση.Μέσα από την επαφή τους με έναν χώρο που δίνει ελευθερία στον τρόπο χρήσης, τα παιδιά επενδύουν την ώρα ανάγνωσης βιβλίων με θετικό πρόσημο. Παράλληλα, η διαφορετική και αναπάντεχη χωρική εμπειρία, διεγείρει την φυσική τους περιέργεια για το τι είναι η αρχιτεκτονική και πώς μπορεί να μεταμορφώσει την ποιότητα της ζωής και των δραστηριοτήτων μας.Έχουμε λοιπόν μια πρακτική εφαρμογή της ανάγκης ύπαρξης στην πόλη χωρικών ερεθισμάτων στην κλίμακα του παιδιού, σε ώσμωση με μια νέα συνθήκη εκπαίδευσης. Συνθήκη που προσφέρει μια ευκαιρία εμπειρίας του χώρου με αφορμή την έννοια της ανάγνωσης, σε αντίστοιχη προτεραιότητα με την έννοια του χώρου. (EL)
Boox is a mobile and assembled space that can be transferred around elementary schools and has a double role: that of a library as well as that of enjoyable surroundings, which enhances reading as a pleasurable and joyful experience. It targets mainly schools, in which the relation between children and books is currently marginalized. Boox does not propose a specific way of usage. Instead, children can use it in any way they choose, creating in this way their own spatial narrations. The flowing structure of Boox disrupts the established meanings of library, reading room, opening and entrance. Everything is diffused, calling for exploration.Through their contact with a space that allows freedom in usage, children associate the time dedicated to reading books with positive emotions. Also, the differentiated and unexpected spatial experience, stimulates their natural inquisitiveness about what really architecture is and how it can literally transform the quality of our lives and our activities.What Boox fulfills, is the need for spatial stimulations in children’s scale, in osmosis with an alternative educational convention. A convention that offers a chance of spatial experience, triggered by the concept of reading, which Boox confronts as of equal value with the concept of space. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ανάγνωση (EL)
αυτοανάπτυξη (EL)
συναρμολόγηση (EL)
δίκτυο (EL)
πολυλειτουργικότητα (EL)
φορητότητα (EL)
παιδί (EL)
χώρος (EL)
παιχνίδι (EL)
βιβλίο (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
play (EN)
portability (EN)
multi-functionality (EN)
book (EN)
assembly (EN)
reading (EN)
self-development (EN)
space (EN)
child (EN)
architecture (EN)
network (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 436-448 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 436-448 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Θανάσης Φώτου (Thanassis Fotou), Ναταλία Μπαζαίου (Natalia Bazaiou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.