Παιδί και τοπίο. Eνα βιωματικό παιχνίδι

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Παιδί και τοπίο. Eνα βιωματικό παιχνίδι (EL)
child and landscape. an experiential game (EN)

Χατζηγεωργίου (Renia Chatzigeorgiou), Ρένια

Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας με τίτλο «παιδί και τοπίο. ένα βιωματικό παιχνίδι» συμπυκνώνεται στην αναζήτηση των προσεγγίσεων μέσω των οποίων μπορούν να συσχετιστούν ο σχεδιασμός υπαίθριων χώρων για παιδιά με την εύρεση της παιδαγωγικής ποιότητας και αξίας του τοπίου. Στόχο της μελέτης αποτελεί η δημιουργία ενός νέου τόπου συζήτησης και εμπλοκής των επιστημών της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και της Γεωγραφίας εκκινώντας έτσι μία νέα σχέση όπου η κάθε επιστημονική περιοχή ξεπερνά τα όριά της και μετακινείται εντός της άλλης. Οι δύο κύριες έννοιες της εργασίας είναι το παιδί και το τοπίο, τις οποίες συνθέτει και περιπλέκει αναζητώντας μία νέα σχέση μεταξύ τους που δε βασίζεται στην ιεραρχία ή την κατοχή.Η δομή της έρευνας ξεκινά με μία βιβλιογραφική διερεύνηση και συνεχίζει με τη βιωματική αφήγηση σύγχρονων εφαρμοσμένων παραδειγμάτων χώρων για παιδιά. Το εργαλείο της δομής και της οργάνωσης αυτής της αναζήτησης εντός των παραδειγμάτων αλλά και μεταξύ των εννοιών και των θεωριών αποτέλεσε το παιχνίδι. Η μεθοδολογία, το παράλληλο ταξίδι αυτής της εργασίας και η ραχοκοκαλιά της είναι το βίωμα. Το παιδί και το τοπίο αναλύονται μέσω του βιώματος που αποτυπώνεται στον ακαδημαϊκό-θεωρητικό και στον «πραγματικό» χώρο. (EL)
This research aims to create a new place for discussion and engagement between the Sciences of Landscape Architecture, Pedagogy, Psychology and Geography. The approaches that can relate the design of outdoor spaces for children and the pedagogical quality and value of space create the hypothesis of this research.The structure of the thesis begins with a literature review and continues with an experiential narration of contemporary examples of outdoor spaces for children. Game has been the tool of the structure of the above-mentioned investigation. Game, in this research, is considered to be the process through which every player when following specific rules can play for fun or exploration and not for wining.The back bone of the whole study, it’s methodology is the real-life experience. Child and landscape are being analysed through experiential moments inside both the real and the academic world. The conclusion of this study is that we could create a new dialogue and the right conditions through interdisciplinary cooperation where the child and the landscape can be synthesized into something new that could benefit the principle of every society, the child. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παιδαγωγική (EL)
γεωγραφία (EL)
παιδί (EL)
τοπίο (EL)
παιχνίδι (EL)
ψυχολογία (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
βίωμα (EL)
game (EN)
psychology (EN)
geography (EN)
pedagogy (EN)
experience (EN)
landscape (EN)
child (EN)
architecture (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 871-895 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 871-895 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Ρένια Χατζηγεωργίου (Renia Chatzigeorgiou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.