«Προσχέδια: η αρχιτεκτονική πάει σχολείο»: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αρχιτεκτονικής για παιδιά προσχολικής ηλικίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο«Προσχέδια: η αρχιτεκτονική πάει σχολείο»: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αρχιτεκτονικής για παιδιά προσχολικής ηλικίας (EL)
«Drafts: Architecture Goes to School»: An Educational Program in Architecture for Preschool Children (EN)

Μπαμπούνης (Manolis Babounis), Μανόλης
Φάκου (Emilia Fakou), Αιμιλία
Βουβουσίρα (Stefania Vouvousira), Στεφανία

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Προσχέδια: η αρχιτεκτονική πάει σχολείο» το οποίο πραγματοποιήθηκε σε δύο δημόσια νηπιαγωγεία του κέντρου της Αθήνας, τη σχολική χρονιά 2015 – 2016, θα μπορούσε επιγραμματικά να χωριστεί σε τέσσερις φάσεις. Η 1η φάση αφορούσε στην παρατήρηση και καταγραφή του άμεσα βιωμένου χώρου του νηπιαγωγείου από τα παιδιά. Κατά τη 2η φάση τα παιδιά πραγματοποίησαν ελεύθερες διαδρομές στη γειτονιά και κράτησαν σημειώσεις για τις βόλτες τους. Στη συνέχεια επεξεργάστηκαν αυτό το υλικό στο χώρο του νηπιαγωγείου. Στην 3η φάση τα παιδιά επικεντρώθηκαν και μελέτησαν τέσσερα κτίρια – κατοικίες, χαρακτηριστικές της γειτονιάς των Άνω Πετραλώνων. Τα παιδιά συζήτησαν με τους κατοίκους και συνέλεξαν στοιχεία – «μαρτυρίες» για την ταυτότητα των κτιρίων μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση της κοινωνικής πραγματικότητας. Η 4η φάση περιστρέφεται γύρω από το τρίπτυχο «σκέφτομαι – σχεδιάζω – κατασκευάζω». Τα παιδιά, αξιοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν στις προηγούμενες φάσεις, δημιούργησαν φανταστικά σενάρια χρήσης κτιρίων, τα οποία λάμβαναν υπόψη παραμέτρους όπως για ποιους προορίζονται και ποιες ανάγκες ή επιθυμίες τους καλύπτουν, ενώ τα αναπαράστησαν κατασκευαστικά σε μακέτες.Βασικό συμπέρασμα της εκπαιδευτικής μας παρέμβασης είναι ότι η σχέση που αναπτύσσουν τα παιδιά με τον χώρο, και συγκεκριμένα το αστικό περιβάλλον, αλλάζει και διαμορφώνεται καθώς αποκτούν δεξιότητες κατανόησης και κριτικής ανάλυσης, αλλά και τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής. (EL)
The educational program «Drafts: Architecture Goes to School», implemented in two public kindergartens of central Athens during the 2015-16 school year, can be concisely divided into four phases. Phase one involved the observation and recording of kindergarten space directly experienced by children. In phase two children toured the neighborhood and took notes on their walks. Later, they elaborated on this material in various ways. During phase three children focused on four characteristic residential buildings of the Ano Petralona neighborhood and studied them. They talked with the residents and collected evidence in the form of testimonies, in the spirit of an anthropocentric approach to social reality. Phase four focused on the triangle «think- design – construct». By utilizing the knowledge they acquired during the previous phases, children created imaginary scripts for how the buildings could be used, by taking into consideration factors such as the people for whom the buildings were designed, or the wants and needs they were supposed to satisfy. Finally, they illustrated their scripts through the construction of models.The main conclusion of our pedagogical intervention is that children’s relationship with space, and with the urban environment in particular, is formed and altered as they acquire skills for understanding and critical analysis, and as they are provided with the opportunity for active participation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

διερευνητική μάθηση (EL)
νηπιαγωγείο (EL)
αστικό περιβάλλον (EL)
χώρος (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
ενεργή συμμετοχή (EL)
kindergarten (EN)
active participation (EN)
urban environment (EN)
experiential-investigative learning (EN)
space (EN)
architecture (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 654-670 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 654-670 (EN)

Copyright (c) 2018 Στεφανία Βουβουσίρα (Stefania Vouvousira), Μανόλης Μπαμπούνης (Manolis Babounis), Αιμιλία Φάκου (Emilia Fakou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.