Μια νέα εκπαιδευτική πρόταση: Φτου και Βγαίνω! Οκτώ κρυψώνες για να βρεις τον εαυτό σου και να παίξεις με τους άλλους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Μια νέα εκπαιδευτική πρόταση: Φτου και Βγαίνω! Οκτώ κρυψώνες για να βρεις τον εαυτό σου και να παίξεις με τους άλλους (EL)
A new educational proposal: Phew and comes! Eight hiding places for finding oneself and for playing with the others (EN)

Νεμπαυλάκη (Anna Nempavlaki), Άννα

Η εισήγησή μου έχει σκοπό να παρουσιάσει τρόπους ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης του παιδιού, δηλαδή τρόπους που θα βοηθήσουν το παιδί να σκέφτεται θετικά για τον εαυτό του, που θα τονώσουν τη δημιουργικότητά του και θα μειώσουν τη βίαιη συμπεριφορά του στο σχολείο. Κάθε παιδί είναι σημαντικό να κατανοήσει τη μοναδικότητά του, ν’ ανακαλύψει και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να αισθανθεί σημαντικό και ξεχωριστό. Αρχικά θα παρουσιάσω μια δράση με οκτώ κρυψώνες αυτοεκτίμησης που σχεδίασα και υλοποίησα μέσα κι έξω από το σχολείο με αρωγό την τέχνη. Στη συνέχεια θα τονίσω την σημασία που έχει η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού από παιδαγωγικής και ψυχολογικής πλευράς. Τέλος, θα παρουσιάσω αρκετές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στο σχολικό περιβάλλον –στο κοινωνικό, παιδαγωγικό και στο κτισμένο/ διαμορφωμένο– οι οποίες μπορούν να συμβάλουν για να γίνει πιο αρμονική η σχέση του παιδιού με τον εαυτό του και τους άλλους. (EL)
My paper wishes to present ways to cultivate children’s self esteem and encourage them to think creatively. There are a number of initiatives which can be taken in the school environment from the social, pedagogical or the architectural point of view which can foster the harmonious relationship of children to themselves as well as to others. Initially I shall present an action organized around eight hiding places that I designed and realized in and out of the school via art. Then, I shall emphasize the importance accorded to fostering self esteem from a pedagogical and psychological viewpoint. Finally, I shall present several measures that can be taken in the school environment so that it contributes to the harmonic relationship of children to themselves as well as to others. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ψυχή (EL)
σώμα (EL)
παιδί (EL)
χώρος (EL)
κρυψώνες (EL)
διατροφή (EL)
σχέσεις (EL)
αυτοεκτίμηση (EL)
σκέψεις (EL)
αισθήσεις (EL)
self-esteem (EN)
thoughts (EN)
nutrition (EN)
senses (EN)
soul (EN)
body (EN)
relations (EN)
hiding places (EN)
space (EN)
frame (EN)
child (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 821-824 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 821-824 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Άννα Νεμπαυλάκη (Anna Nempavlaki) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.