«Βλέμμα στην πόλη»: ένα τοπικό δίκτυο σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αθήνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

«Βλέμμα στην πόλη»: ένα τοπικό δίκτυο σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αθήνα (EL)
«A gaze at the city»: A local network of primary schools in Athens (EN)

Κύρδη (Kalliopi Kyrdi), Καλλιόπη
Δημοπούλου (Maria Dimopoulou), Μαρία

Οι υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας ίδρυσαν το 2011 και υποστηρίζουν μέχρι σήμερα τοπικό σχολικό δίκτυο με θέμα τη σχέση του παιδιού με την πόλη και τον δημόσιο χώρο. Βασικές αρχές του Δικτύου είναι:η καλλιέργεια του «βλέμματος» των παιδιών, για μια ερευνητική προσέγγιση της γειτονιάς τους και του δημόσιου χώρουη συνειδητοποίηση ότι η πόλη είναι ζωντανός, εξελισσόμενος οργανισμόςη δημιουργική οικειοποίηση της πόλης μέσα από καταγραφές, μαρτυρίες, λογοτεχνία, ντοκουμέντα, καλλιτεχνικές δραστηριότητεςη ενδυνάμωση των παιδιών να συνομιλήσουν για τις δικές τους επιλογές και προσδοκίεςη ανάπτυξη της αίσθησης του ανήκειν στην κοινότητα και η διαμόρφωση ενεργών πολιτώνη κατανόηση της πόλης ως τόπου συνάντησης πολιτισμών, απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρηνική συνύπαρξη.Οι προσεγγίσεις αναπτύσσονται προς πολλές κατευθύνσεις: η αυλή ως δημόσιος χώρος και χώρος κοινωνικής συνεύρεσης, σχολικά κτίρια, τοπόσημα, αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής τους, ο δημόσιος χώρος και η σχέση του με την έννοια της Δημοκρατίας, υπαίθρια γλυπτά της πόλης, η εξέλιξη του αττικού τοπίου και παρεμβάσεις από την αρχαιότητα ως σήμερα, ανάγνωση της πόλης μέσα από τους ανθρώπους που την κατοικούν. Οι μαθητές σχεδιάζουν και αποτυπώνουν περιβαλλοντικές-πολιτιστικές διαδρομές, αξιολογούν δημόσιους χώρους και κάνουν προτάσεις για την αναβάθμισή τους. (EL)
In 2011 the departments of Environmental Education and Cultural Affairs of 1st Primary Education Directorate of Athens founded and have been supporting since then, a local school network about children’s relation with the city and public spaces. Aims:To help the children become researchers in order to adopt a different approach to the neighborhood and public spaceTo raise the awareness that the city is a living evolving organismTo familiarize children with the city in a creative way through recordings, testimonies, literature, documents, art activitiesTo develop a sense of belonging to the community and form active citizensTo empower children to talk about their own choices and expectationsTo perceive the city as a cultural meeting place, a prerequisite for peaceful coexistence.The approaches are expanding in many directions: the schoolyard as a public and social interaction space, school buildings with historical background, architectural landmarks and urban characteristics, public space and its relation to the concept of Democracy, outdoor sculptures of the city and their adoption, the development of the Attic landscape and interventions from antiquity until today, understanding of the city through its residents. Students design and recommend environmental - cultural routes in the area, assess public spaces and make recommendations for their improvement. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αλληλεπίδραση (EL)
δίκτυο (EL)
υπαίθρια γλυπτά (EL)
δημόσιος χώρος (EL)
συστημική προσέγγιση (EL)
δραστηριότητες (EL)
systemic approach (EN)
activities (EN)
interaction (EN)
public spaces (EN)
school network (EN)
outdoor sculptures (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 687-703 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 687-703 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Μαρία Δημοπούλου (Maria Dimopoulou), Καλλιόπη Κύρδη (Kalliopi Kyrdi) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.