Σημειώσεις κριτικής: Σωκράτη Λ. Σκαρτσή, "Τραγουδίσματα", Όστρακα - Υδρία, Πάτρα 1974

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1974 (EL)

Σημειώσεις κριτικής: Σωκράτη Λ. Σκαρτσή, "Τραγουδίσματα", Όστρακα - Υδρία, Πάτρα 1974 (EL)

Πασχαλάς, Άγγελος Φώτιος

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
κριτική (EL)

Σωκράτης Λ. Σκαρτσής, ποίηση, γλώσσα (EL)
Πασχαλάς, Άγγελος Φώτιος (1930-) (EL)


Δανιηλίς - Ψηφιακά Τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

Ελληνική γλώσσα

1974-10-01


Υδρία (EL)

Τα σχόλια (EL)

Υδρία; Τόμ. 2, Αρ. 13 (1974); 48-49 (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.