Μαρία Λαγγουρέλη: Κίρκη και κρίκοι, αίθουσα αναμονής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1979 (EL)
Μαρία Λαγγουρέλη: Κίρκη και κρίκοι, αίθουσα αναμονής (EL)

Σκαρτσής, Σωκρ. Λ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
κριτική (EL)

Σκαρτσής, Σωκράτης Λ. (1936-) (EL)
Μαρία Λαγγουρέλη (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Υδρία

Ελληνική γλώσσα

1979-01-01


Υδρία (EL)

Υδρία; Τόμ. 7, Αρ. 21 (1979); 63 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.