δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1980 (EL)
Η μουσική (EL)

Σκαρτσής, Σωκρ. Λ.; εκλ.-παρουσ.
Αποστολοπούλου, Ειρήνη ; μετ.
Λεβί-Στρός, Κλώντ

"Μυθολογικά", εισαγωγή (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
δοκίμιο (EL)

μουσική, μύθος, μυθολογία (EL)
Lévi - Strauss, Claude (1908-2009) (EL)
Σκαρτσής, Σωκράτης Λ. (1936-) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Υδρία

Ελληνική γλώσσα

1980-12-01


Υδρία (EL)

Υδρία; Τόμ. 8, Αρ. 31-32 (1980); 12-15 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.